O dobrym wychowaniu w Bursie nr 2

Dzisiaj (14 czerwca) w auli Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego. Nowe spojrzenie na wychowanie”. Seminarium wspólnie zorganizowała zamojska placówka oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom motywowania uczniów do nauki, rozwijania pasji i zainteresowań oraz działania na rzecz społeczności szkolnej.

Udział w nim wzięło ponad 50 osób, głównie dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych także spoza Zamościa oraz specjalistów z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

O „Propedeutyce systemowych rozwiązań wychowawczych i edukacyjnych dla szkół” mówił zgromadzonym dr Michał Czakon, dyrektor merytoryczny Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Zagadnienie „Kultury organizacji szkoły – podstawowych uwarunkowań wdrażania systemowych programów oddziaływań” przedstawił natomiast mgr Wacław Czakon prezes zarządu Fundacji. Natomiast o metodach aktywizujących młodzież –grach do nauczania przedmiotów humanistycznych i ścisłych mówiła na szkoleniu mgr Marta Szaro- dyrektor programów wychowawczych Fundacji.

Szkolenie było jednym z elementów współpracy Bursy z Fundacją, która za działania wychowawcze przyznała dyrektorowi zamojskiej placówki, Waldemarowi Leszczyńskiemu nagrodę „Dla Dobrego Wychowania”.

Patronem honorowym szkolenia był Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.