Zamojskie Centrum Monitoringu po liftingu

Jak informuje zamojski magistrat pomieszczenia, które obecnie zajmuje Centrum, a znajdujące się w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb i specyfiki pracy jednostki.

Pracuje tu aktualnie 9 osób w systemie trójzmianowym. Centrum, mimo, że działa poza siedzibą Straży Miejskiej, nadal pozostaje w jej strukturach. Pracownicy CMM  monitorują m.in. Stare Miasto, część Nowego Miasta, Park Miejski, os. Planty czy Podgroble.

Lepsze warunki techniczne pozwolą w przyszłości objęcie monitoringiem nowych rejonów miasta.

( inf. i fot. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.