Laboratorium wody w PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu potwierdzenia przydatności wody do spożycia, prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody dostar#kontrolajakosciwodyczanej konsumentom.

Za system kontroli jakości wody odpowiedzialne jest Zespół Badań i Analiz Wody, stanowiące wydzieloną jednostkę w strukturze organizacyjnej Spółki. Prowadząc badania wody stosuje ono wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na systemie jakości zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zamościu oraz procedurach określonych Systemem Zarządzania w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych.

Zespół Badań i Analiz Wody kontroluje właściwości fizykochemiczne oraz parametry chemiczne i mikrobiologiczne wody zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2017).

W ramach monitoringu kontrolnego w wodzie oznaczanych jest 19 parametrów. Ponadto woda jest badana przez akredytowane laboratorium w ramach monitoringu przeglądowego w zakresie 26 parametrów.

Badania wykonywane są z próbek pobieranych ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, przy tłoczeniu do sieci wodociągowej oraz z punktów wodociągu znajdujących się na terenie miasta Zamość. Badania mikrobiologiczne wody oraz ocena stężenia żelaza w wodzie wykonywane są codziennie.

Mieszkańcy Zamościa zaopatrywani są w wodę ujmowaną z wód podziemnych pochodzących z pokładów kredowych. Podawana jest ona do sieci bez konieczności dezynfekcji. Poddawana jest jedynie procesowi uzdatniania w celu usunięcia nadmiernej ilości związków żelaza i manganu – pierwiastków naturalnie występujących w wodzie.

Woda dostarczana mieszkańcom Zamościa jest stabilna chemicznie i mikrobiologicznie. Związane jest to z faktem, że ujmowane wody podziemne charakteryzują się stałą temperaturą, stałym składem chemicznym i czystością mikrobiologiczną.  PGK/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *