Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego rozstrzygnięty

18 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Realizacja programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

l Stowarzyszenie Klub Abstynenta,,’Wiarus”, ul. Peowiaków 66, Zamość – 34 000,00

Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne uzupełnione formnmi opiekuńczo – wychowawczslmi dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego.

l Stowarzyszenie,,Otwarte Serca”, ul. Zamoyskiego 48 A, Zamość – Zdrowy start w dorosłość 63 250,00
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu, ul. Staszica 37, Zamość – W poszukiwaniu siebie 71 750,00

Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

l Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny, ul. Rynek Wielki 5,Zamość Klub Harcerski “Wiking” – ,, 2018 – Rok Harcerstwa” – 13 500,00
2. Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni ul, Wyszyńskiego 28A, Zamość – Poprzez sztukę do zdrowia –  7 920,00
3.J. Stowarzyszenie ,,Przyjaciół Ekonomika” ul. Łukasińskiego 8, Zamość –  Filmowanie to nie nałogów szukanie –  7 468,00
4. Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski s.c, ul. Kościuszki 39a, Więliczka – Prospołeczni młodzieżowi liderzy Zamościa –  16 112,00

Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych

l. UKS,,LIDER”, ul Orla 5 , Zamość Profilaktyka przez sport –  13 380,00
2. UKS,,KIKo”, ul. Zamoyskiego 4, Zamość –  5 500,00
3. UKS,,SKORPION”, ul. Zamoyskiego 4 ,Zamość – Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego –  11 000,00
4. UKS,,OPTIMA”, ul. Kalinowa 5a,Zamość – Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało –  14 000,00
5. UKS,,Integracja”, ul, Peowiaków 30a,Zamość – 4 500,00
6, UKS,,Jedynka”, ul. Sienkiewicza ,Zamość – Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo rekreacyjnych jako element lub uzupełnienie szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki – 5 000,00
7. Roztoczański klub karate Tradycyjnego, ul. Polna l6115, Zamość — Karate jako forma zdrowia oraz przeciwdziałania nałogom i uzależnieniom – 8 000,00
8. UKS,,ISKRA” ul. Kalinowa 5a, 22 -400 Zamość – 10 620,00

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *