Kolejni funkcjonariusze w szeregach Lubelskiej Policji

28.09.2022 w szeregi formacji Policji wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy. Policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Wręczone zostały także odznaczenia resortowe dla funkcjonariuszy. Za zaangażowanie wniesione w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podziękował policjantom Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

Policjanci ślubują na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 30 nowych funkcjonariuszy. “Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki.  Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta nowi stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki wraz z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką wręcza legitymacje nowym funkcjonariuszom.

To już kolejny, tym razem czwarty nabór do służby w Policji w tym roku. Wśród tej grupy mundurowych jest 21 mężczyzn i 9 kobiet. Nowoprzyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Kapelani Lubelskiej Policji ks. Bogdan Zagórski oraz ks. Macin Gościk błogosławią nowych funkcjonariuszy.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Puławach, Krasnymstawie, Hrubieszowie, Lubartowie, Łęcznej.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka odznacza funkcjonariusza.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń resortowych dla funkcjonariuszy. Medalem Za Długoletnią Służbę oraz wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych odznaczonych zostało 32 funkcjonariuszy. Odznakę „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odebrało podczas dzisiejszej uroczystości 8 funkcjonariuszy. Wyróżnienia otrzymali z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji nadinspektora Artura Bieleckiego oraz Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka przemawia do zgromadzonych funkcjonariuszy i gości przybyłych na uroczystość.

Wojewoda Lubelski pogratulował odznaczonym funkcjonariuszom, dziękując za ich trud i zaangażowanie wniesione w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Pan Wojewoda pogratulował także nowoprzyjętym policjantom, życząc, oprócz awansów, uznania wśród społeczeństwa.

nadinsp. Artur Bielecki przemawia do zgromadzonych funkcjonariuszy i gości przybyłych na uroczystość.

Słowa podziękowania do odznaczonych funkcjonariuszy skierował również Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki. Podkreślił, że są one wyrazem szczególnego wyróżnienia przez przełożonych, którzy doceniają codzienne zaangażowanie swoich funkcjonariuszy. Szef lubelskiego garnizonu podziękował policjantom za ich codzienną służbę i pracę, za profesjonalizm i zaangażowanie. Z kolei „młodym” funkcjonariuszom dopiero wstępującym do służby Komendant życzył służby pełnej wyzwań.

Grupowe zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki z nowymi Policjantami.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *