Koncepcja przyzalewowa

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miasto Zamość, w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy Zalewie Miejskim w Zamościu”, zleciło wykonanie koncepcji obejmującej projektowe rozwiązanie zagospodarowania terenów wokół Zalewu Miejskiego.

Głównym założeniem zadania jest przebudowa i adaptacja funkcjonalno-przestrzenna tych terenów tak, aby w przyszłości stworzyć wokół zalewu atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta.

Będzie to możliwe do zrealizowania po dokonaniu zmian w dokumentach planistycznych miasta Zamość uwzględniających potrzeby turystyki i rekreacji w zgodzie z walorami historyczno-kulturowymi sąsiedztwa tj. twierdzy i Rotundy zamojskiej oraz w zgodzie z walorami przyrodniczymi południowej części miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *