Nowości w Zamościu

1. Budowa ulicy Słonecznikowej w Zamościu

Zakres robót.:
– budowę nowej konstrukcji jezdni z masy bitumicznej (szer. jezdni 5m) o dł. 377 m
– budowę jednostronnego chodnika dla pieszych (szer. chodnika 2 m) o dł. 377 m
– przebudowę istniejącego chodnika w ulicy Granicznej w rejonie włączenia ulicy Słonecznikowej,
– budowę przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej,
– budowę kanalizacji deszczowej o dł.257 m
– budowę kanalizacji teleinformatycznej o dł.357 m
– wycinkę drzew i krzewów
Wykonawca: : PRD Sp. z o. o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
Kwota brutto 1 267 014,29 zł
Roboty budowlane wykonano w okresie od dnia 11.07.2017 r. do dnia 15.11.2017 r.

2. Budowa bieżni przy SP Nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15

Zakres robót.:
– budowa bieżni okólnej czterotorowej o długości 250 m oraz bieżni prostej czterotorowej o długości 100 m i o długości 60 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych
– umocnienie skarp płytami typu YOMB,
– demontaż istniejącego ogrodzenia kolidującego z budową bieżni,
– demontaż i przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych kolidujących z budową bieżni,
– wycinka drzew
– wykonanie nasadzeń zastępczych,

Wykonawca: : UB EFEKT Paweł Grabarczuk, Borowina Sitaniecka 3„o”, 22-400 Zamość
Kwota brutto 534 744,91 zł
Roboty budowlane wykonano w okresie od dnia od 26.07.2017 r. do 20.11.2017 r.

3. Recyklingowa ozdoba choinkowa w Zoo

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu zaprasza wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na RECYKLINGOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ.

Można wykorzystać plastik…, papier…, aluminium…, opakowania wielomateriałowe…, szkło i… swoją wyobraźnie aby stworzyć niepowtarzalne ozdoby choinkowe.

Prace należy przesyłać do 8.12.2017r.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.zoo.zamosc.eu i na profilu FB dnia 11.12.2017r.

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się 15.12.2017r.

4. Ćwiczenia obronne „Orzeł 2017“

W dniach od 4-6 grudnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Zamość odbędą się miejskie ćwiczenia obronne pk. “ORZEŁ 2017”.W czasie ćwiczeń rozwinięty zostanie system stałych dyżurów w UM Zamość oraz w niektórych jednostkach organizacyjnych miasta.Ćwiczone będą procedury wprowadzania stopni alarmowych oraz procedury związane z wprowadzeniem stanu wojennego.Przedmiotem ćwiczeń będzie również realizacja zadań dotyczących służby zdrowia związanych z podwyższaniem stanów gotowości obronnej państwa.

5. ”Zamojska Twierdza Atrakcji” z certyfikatem POT 2017

Produkt turystyczny pod nazwą „Zamojska Twierdza Atrakcji” zwyciężył w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT 2017”.Certyfikat POT to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez kapitułę konkursu nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi gwarancję wysokiej jakości i przeżycia wielu niezapomnianych doznań kulturalnych, rozrywkowych, a także rekreacyjno-przygodowych. W ramach certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej Zamość może liczyć na promocję w zagranicznych ośrodkach POT, których jest 14 (m.in. Japonia, Chiny, USA). Znajdzie się też w krajowych i międzynarodowych kampaniach promocyjnych POT. „Zamojska Twierdza Atrakcji” jest synergią działalności ludzi i stowarzyszeń, którzy pracują razem dla dobra zamojskiej turystyki. Twierdza Zamość funkcjonuje w Stowarzyszeniu „Podziemne Trasy Turystyczne” czy „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Prowadzone są również rozmowy o włączeniu Twierdzy Zamość w struktury europejskiego stowarzyszenia „Forte Cultura” zrzeszającego obiekty forteczne Europy.

6. Komunikat zimowy do właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych

W związku z rozpoczęciem sezonu jesiennego-zimowego oraz możliwością wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a także mając na uwadze konieczność dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno- zimowym, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust.2, art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 1332) w zakresie, w jakim w/w podmioty obliguje do przeprowadzania obowiązkowych kontroli oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów.

W związku z potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska takie jak: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym bądź zatrucie tlenkiem węgla wynikającego ze złego stanu technicznego instalacji i urządzeń grzewczych (kotłów na paliwo stałe i gaz, piecyków, kominków, podgrzewaczy wody), przypominam o konieczności przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów budowlanych, oraz niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować to zagrożenie.

Przypominam również, że zgodnie z art.62 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przemysłowych kominów wolno stojących, oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Ponadto przypominam, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu. Jednocześnie informuję, że przepisy karne ww. ustawy przewidują sankcje za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 61. Zgodnie z treścią art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane cyt.: „Kto nie spełnia określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

7. Remonty chodników

Na terenie miasta Zamość trwają remonty następujących chodników ;
– ul. Waryńskiego – (zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego)
– ul. Janowickiej – (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)
– ul. Zamoyskiego – chodnik przy szkole podstawowej nr 4
Ponadto na terenie Koszar budowany jest brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego wraz z zatoką postojową.

Marek Gajewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *