Komisja krajobrazowa ws. reklam w przestrzeni miejskiej

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Obecnie Miasto Zamość prowadzi prace mające na celu określenie zasad i warunków umieszczania szyldów, tablic reklamowych i innych urządzeń reklamowych na terenie miasta. Magistrat jest już po wstępnych konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na najbliższym spotkaniu planowane są konsultacje z branżą reklamową. W celu poznania opinii publicznej na ww. temat zaplanowano krótką ankietę reklamową.

W marcu (lub kwietniu) Rada Miasta podejmie uchwałę o przygotowaniu projektu uchwały określające zasady i warunki sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *