Kolejna szkoła do… termomodernizacji

Tym razem to Szkoła Podstawowa nr 6 zostanie zmodernizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – część I” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej, wykonanie opaski wokół budynku, termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji, docieplenie podłogi sali gimnastycznej.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RETEX” Jarosławski Zbigniew z siedzibą w Czarnymstoku i  Michał Markowicz z siedziba w Biłgoraju.

Łącznie prace na ul. Orlej 5 pochłoną brutto 1 282 311,76 zł. Maja być zakończone do 30 kwietnia 2020 roku.

( na podst, inf. UM Zamość, zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *