Jubileuszowe “Kartograficzne zamostiana’

Dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Zamościu publikacja Kartograficzne zamostiana. Monografia naukowa autorstwa dra hab. Wojciecha Przegona, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Jakuba Żygawskiego, dyrektora Archiwum, jest wydawnictwem okolicznościowym upamiętniającym przypadające na rok 2018 dwa ważne wydarzenia. Pierwszym jest rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Drugim wydarzeniem, istotnym z regionalnego punktu widzenia, jest upamiętnienie 440 rocznicy podpisania między Janem Zamoyskim a Bernardo Morando umowy (1 lipca 1578 r.) na budowę nowej siedziby rodowej, która ewaluowała następnie o plan budowy nowego miasta. Zamość określany w literaturze pięknej oraz specjalistycznej w dziedzinie urbanistyki i architektury jako: „perła Renesansu”, „Padwa północy”, „miasto arkad” czy „miasto idealne”, poszczycić się może bogatym zasobem kartograficznym. Dawne plany Zamościa stanowią bez wątpienia element polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dla uczytelnienia charakterystyki kartograficznych materiałów źródłowych na łamach publikacji zastosowano rok 1918 jako granicę kończącą epokę historycznych opracowań kartograficznych, a jednocześnie rozpoczynającą epokę opracowań współczesnych. Zebrane materiały i opisy są wynikiem wieloletnich badań Autorów nad dawnymi opracowaniami kartograficznymi. Reprezentatywna grupa 85 najciekawszych merytorycznie i tematycznie planów Zamościa została pozyskana z zasobu 7 archiwów, 5 bibliotek, 2 muzeów krajowych i zagranicznych oraz prywatnych kolekcji. Projekt wydawniczy jest skierowany do szerokiego grona badaczy i regionalistów zajmujących się historią Zamościa, a także do studentów i młodzieży szkolnej jako komplementarny materiał na potrzeby prowadzenia badań historycznych i regionalnych. Zadaniem projektu jest również popularyzacja kartograficznego zasobu archiwalnego jako bogatego, lecz wciąż słabo wykorzystywanego źródła do badań historyczno-urbanistycznych Zamościa. Wydawnictwo wsparli również:

  • Prezydent Miasta Zamość,
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu,
  • Biuro Turystyczne QUAND oddział Zamość.

Na początku lipca publikacja będzie również dostępna w wersji elektronicznej na stronie Archiwum Państwowego w Zamościu.

( inf. i fragm. grafiki AP w Zamościu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *