Jubileusz XX- Lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

„ Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”…
– Jubileusz XX- Lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

Dyrekcja, Nauczyciele – Wychowawcy i Pracownicy Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w
Zamościu, wraz z Młodzieżą, Rodzicami i Przyjaciółmi, w licznym gronie przybyłych na
uroczystość Gości, w dniu 18 listopada 2022 roku, świętowali Jubileusz XX – Lecia powstania i
działalności placówki. Uroczystość rozpoczął i prowadził Dyrektor Waldemar Leszczyński,
który powitał przybyłych Gości i skierował do wszystkich słowa podziękowania. Następnie
zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej, przedstawiającej dwudziestoletni dorobek
bursy.

Na kilkudziesięciu slajdach trudno jest zmieścić ogromny dorobek pracy
wychowawczej i edukacyjnej, jaki każdego dnia w roku, przez dwadzieścia lat towarzyszył
wszystkim Pracownikom, a trzeba przyznać, że dorobek ten jest imponujący.
Przez dwadzieścia lat przeprowadzono widoczną modernizację budynku zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz, rozwijano standardy bezpieczeństwa, przygotowywano zaplecze dla
zaspokojenia potrzeb młodzieży, tak by mogli mieszkać w bursie bezpiecznie i wygodnie.
Otwarto wiele punktów, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania: Galeria Młodych,
Centrum Biblioteczno – Multimedialne, aula ze sceną teatralną, siłownia i wiele innych.
Spotkania z ciekawymi ludźmi, koła, sekcje i konkursy, które trudno policzyć. Ale także
Wolontariat, czy wielowymiarowe projekty edukacyjne: literackie, historyczne, ekologiczne,
sportowe.

Niecodzienną działalnością, która wyróżnia Bursę Międzyszkolną Nr 2 wśród innych,
są także odbywające się tu Ogólnopolskie Konferencje dla Burs i Internatów, Ogólnopolski
Konkurs Historyczno – Literacki dla Młodzieży Burs i Internatów a nade wszystko intensywna
działalność wydawnicza. To w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 na przestrzeni lat 2010 – 2022,
wydano osiem publikacji książkowych, wieńczących wielowymiarowe Projekty Edukacyjne: „
Ocalić od zapomnienia – Kalejdoskop wspomnień”, „Młodzi dla Wolności”, „ Młodzi dla
Samorządności”, „Zamość to lubię – Miasto Młodych”, „Wilcze Tropy Żołnierzy Wyklętych”, „
My Pierwsza Brygada – Polska Droga do Niepodległości”, „ Dwie wojny – dzieciństwo,
młodość, marzenia tamtych lat”, „ Jest takie miejsce, jest taki kraj”.
Realizowano tutaj codziennie zadania opiekuńczo – wychowawcze, na które składa
się trud, ale i radość z wykonywania tej niełatwej, ale bardzo potrzebnej pracy, z myślą o
młodzieży, która spędza tu większość swojego czasu, mieszkając, ucząc się, rozwijając swoje
pasje i zainteresowania.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, na podstawie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w uznaniu dla działalności na
rzecz propagowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego, odznakę honorową
„ Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał Waldemar Leszczyński.
Po obejrzeniu prezentacji, przystąpiono do uhonorowania przybyłych Gości:
wręczano dyplomy, wyróżnienia i medale.

Medale pamiątkowe XX – lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu otrzymali:
Wnuk Andrzej – Prezydent Miasta Zamość, Marcin Zamoyski – Prezydent Zamościa do
2014 roku, Sprawka Lech – Wojewoda Lubelski, Mulawa Michał – Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego, Grześko Stanisław – Starosta Zamojski, Misiuk Teresa – Lubelski
Kurator Oświaty, Zawiślak Sławomir – Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, Król Marian – Przewodniczący Zarządu NSZZ

„Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, , Walewander Marek – Przewodniczący
oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu, Szleszyńska – Malec Barbara – Prezes Związku
Sybiraków Oddział Zamość, Splewiński Marek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zamojska
Rodzina Katyńska, Gąsiorowska Janina i Aleksandra Zamoyska – Matki Chrzestne Statków
m/s „ Ziemia Zamojska” i „ Roztocze”, Orłowski Stanisław – Prezes Honorowy Zamojskiego
Towarzystwa Fotograficznego, Wojciechowska Anita – Dyrektor Santander Bank, Bartnik
Piotr – Dyrektor Książnicy Zamoyskiej, Szczepańska Ewa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Zamojskie Centrum Wolontariatu, Halina Caban – Prezes Stowarzyszenia Zamojski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaślikowski Stanisław – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Zamościu, Biernacka Agnieszka – Kierownik Klubu 3-go Zamojskiego
Batalionu Zmechanizowanego, Poterucha Józef – Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS w Lublinie, Tór Sławomir – Wiceprezes Zarządu MKS Padwa Zamość, Firek Konrad –
Prezes Zarządu KS Agros Zamość, Niziołek Radosław – Prezes Zarządu Roztoczański Klub
Karate Tradycyjnego w Zamościu, Nowosad Janusz – Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury,
Ferens Mateusz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, Mołdoch Maria –
Dyrektor SP Nr 3 w Zamościu, Sołowiej Teresa – Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Promyk”,
Taurogiński Waldemar – Wydawnictwo „Tawa” z Chełma, przedstawiciel Polskiej Żeglugi
Morskiej w Szczecinie.

Medalami pamiątkowymi uhonorowano także pracowników bursy, posiadających
dwudziestoletni staż pracy: Maria Łasocha, Julianna Nosalska, Wiesława Haik, Aleksander
Prokopowicz, Joanna Bednarczuk, Irena Korolko, Bożena Jamróż, Adam Górski, Krzysztof
Pieczykolan.

Nastąpiły także okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz miasta,
samorządów, stowarzyszeń i osób zaprzyjaźnionych, rodziców i pracowników bursy.
Dyrektor Waldemar Leszczyński podziękował za wszystkie nagrody, wyróżnienia i
medale pamiątkowe, które otrzymał z okazji dwudziestolecia placówki. Szczególne
podziękowania skierował do Pana Piotra Bartnika, Dyrektora Książnicy Zamojskiej, za
inicjatywę i zgłoszenie wniosku o nagrodę.

Spotkanie zakończył i pięknie podsumował występ młodzieży, która zaprezentowała
utwory Marka Grechuty. Zasłuchani, z dumą, a czasem łezką kręcącą się w oku,
wspominaliśmy czas, który minął, ale pozostanie w naszych sercach. Oczekiwania zawsze
były i są duże, ale Bursa Międzyszkolna Nr 2 cały czas „ trzyma poziom”, czego
potwierdzeniem były wszystkie życzenia, podziękowania i wypowiedziane o działalności
placówki. Tak wiele pięknych chwil za nami, ale przecież, jak śpiewali wychowankowie:
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”…
Mamy nadzieję, że obchody XX – Lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, są
pierwszym krokiem do kolejnego, pięknego Jubileuszu za pięć lub dziesięć lat i że wszystkim
starczy energii i serca, by te wszystkie wartości i zadania kontynuować./ materiał nadesłany/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *