“Droga” w Zamojskim Domu Kultury

Już w najbliższy piątek, 25 stycznia o godz. 18 zaplanowano otwarcie wystawy członków Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego, której motywem przewodnim jest szeroko pojęta droga.

Rejestracja obrazu DROGA członków Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego  to dokumentalny  przekaz o szerszym wymiarze niż potoczne rozumienie tego pojęcia. DROGA to często alegoria, na której ludzie codziennie odciskają  swoje piętno, z którą nieustannie splatają się ich losy i rodzi się pytanie o przyszłość człowieka. Patrząc na DROGĘ, oceniamy też przeszłość: czy żyliśmy w zgodzie z  naturą  oraz zdobywanym bezustannie doświadczeniem i kształtowanymi w jego wyniku  przekonaniami. A trzeba niekiedy podejmować trudne  decyzje podczas naszej codziennej  egzystencji, trzeba być  lub nie być obecnym.  Codzienność  naszych  sumień konfliktów rozchodzenia się dróg trafnie ujęła Maria Konopnicka:

Tu się droga załamała, Tu się droga zawróciła, Gdzie ta brzoza stoi biała I gdzie stoi ta mogiła…”

     Przedstawione na wystawie  obrazy realistyczne  ukazują   nieustannie zmieniający się świat zewnętrzny, który  istnieje w rzeczywistości w sposób zgodny z naszą obserwacją życia. Główna rola takich zdjęć to utrwalenie w pamięci tego, co wkrótce zniknie  z naszego   krajobrazu.

Uczestnicy wystawy to :

Andrzej Alicki, Jarosław Bierć, Ewa Bijak,  Radosław Ciepłucha,  Kazimierz Jankowski, Krzysztof Kadziewicz, Wiesław Korycki, Zuzanna Kościuszko, Ewa Parfieniuk, Małgorzata Pawelczyk, Agnieszka Pilecka, Zbigniew Sadowski, Joanna Sawicka, Marek Tomaszuk, Cezary Werpachowski i Czesław Zdanowicz

W wernisażu wezmą udział członkowie BTF : Ewa Bijak, Krzysztof Kadziewicz, Wiesław Korycki, Joanna Sawicka i prezes BTF Czesław Zdanowicz.

Organizatorem wystawy są Zamojski Dom Kultury i Zamojska Grupa Fotograficzna GT. Oglądać ją będzie można do 25 lutego.

 

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne

Powstało w 1953 roku.

Początkowo działało jako Polskie Towarzystwo Fotograficzne Oddział w Białymstoku, pierwsze spotkanie odbyło się 18 lipca 1953 roku w Sali Teatru Lalek. Pierwszym prezesem został Mieczysław Montey. Innymi ważnymi wówczas postaciami związanymi z Towarzystwem byli m.in. Piotr Sawicki (senior), Edward Modzelewski, Wacław Kossakowski, Edward Biały. W 1961 roku (już pod nazwą Białostockie Towarzystwo Fotograficzne) miała miejsce pierwsza ważna wystawa w gmachu PKO przy Rynku Kościuszki. Prezesem był wówczas Zbigniew Małyszko. Kolejne lata przyniosły wzmożoną aktywność BTF, organizowano liczne wystawy, prowadzono też działalność edukacyjną. VIII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej zorganizowana w Muzeum Okręgowym wywołała ogromne zainteresowanie, do BTF wstąpiło wówczas kilkudziesięciu nowych członków. Powstało też Studium Fotografii dla instruktorów fotoamatorów działające przy BTF. Towarzystwo nadal działało aktywnie, organizowano wystawy, jego członkowie prezentowali swoje prace w kraju i za granicą. Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztukiprzyznało Towarzystwu nagrodę za działalność i osiągnięcia. Działali już wtedy tacy twórcy jak Janusz Niechwiedowicz, Wiktor Wołkow, Waldemar Grzegorczyk.

1973 roku z okazji jubileuszu XX-lecia BTF zorganizowano XVI Wystawę Fotografii Artystycznej oraz 14 wystaw indywidualnych w Białymstoku i województwie.

W roku 1978 Białostockie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało od władz miasta lokal z mini-galerią (trzeba przyznać, że była to osobista zasługa Prezesa – Zdzisława Rynkiewicza). Oprócz wielu wystaw fotograficznych, w siedzibie BTF regularnie odbywały się spotkania członków i sympatyków Towarzystwa. Zarząd BTF, tworzyli wówczas: Zdzisław Rynkiewicz – prezes, Waldemar Jasienowicz – wiceprezes, Marek Dolecki – wiceprezes, Zbigniew Ciepłucha – sekretarz, Andrzej Malec – skarbnik, Andrzej Ciulkin – członek. Lech Foremski, Anatol Żuk, Piotr Sawicki – członkowie.

Po walnym zebraniu w 1978 r. aż do roku 1990 trzon zarządu Towarzystwa stanowili Zdzisław Rynkiewicz – prezes, Marek Dolecki – wiceprezes, Zbigniew Ciepłucha – wiceprezes (przez 3 lata prezes), Ryszard Zieckowski – sekretarz i Anatol Żuk – skarbnik.

W tym też czasie BTF zorganizowało pierwszy w Polsce, cykliczny konkurs fotograficzny: Biennale Fotografii Sportowej oraz ogólnopolski konkurs Czas i Obraz Północno-Wschodniej Polski.

W galerii BTF wystawiali swoje prace fotograficzne między innymi: Piotr Sawicki (junior), Henryk Rogoziński, Zdzisław Rynkiewicz, Zbigniew Ciepłucha, Ryszard Zięckowski, Czesław Zdanowicz. 50-letni okres działalności Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego zapisał się znaczącymi osiągnięciami twórczymi nie tylko w Polsce lecz także poza granicami kraju. Wielu członków BTF – niczym ambasadorowie – sławili polską sztukę fotograficzną na wszystkich kontynentach świata, dając świadectwo naszej obecności pośród innych nacji. To dzięki fotografikom, skupionym w Białostockim Towarzystwie Fotograficznym, słowo: POLAND często gościło niemal we wszystkich liczących się galeriach świata.

Jak większość organizacji społecznych, Białostockie Towarzystwo Fotograficzne w minionym półwieczu miało swoje wzloty i upadki. Niewątpliwie szczytowy okres rozwoju przypadł na lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy BTF dorobił się własnej galerii. Wystawy, konkursy fotograficzne, plenery, spotkania sympatyków fotografii, były codziennością tej galerii.

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne w tamtym czasie utrzymywało partnerską współpracę z podobnymi ośrodkami popularyzującymi twórczość fotograficzną w kraju i za granicą – głównie z Litwą i Republiką Federalną Niemiec. Organizowaliśmy wspólne plenery na pięknej ziemi podlaskiej wieńczone publiczną prezentacją, utrwalonej na kliszy fotograficznej liferzeczywistości. Z satysfakcją należy podkreślić, iż białostockie środowisko fotograficzne skupione w BTF znacząco wyróżniało się na krajowej mapie dokonań artystycznych w dziedzinie fotografii.

Rok 1990 – okres, transformacji, okazał się zabójczy, społecznym organizacjom twórczym, w tym Białostockiemu Towarzystwu Fotograficznemu odebrano finansowanie -dotacje na czynsz i etat pracownika. Ponieważ składki członkowskie nie wystarczały na bieżące potrzeby, na walnym zebraniu w 1990 r. postanowiono zawiesić działalność a lokal zwrócić miastu.

W lutym 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Zięckowskiego reaktywowano Białostockie Towarzystwo Fotograficzne. Nowym prezesem został Filip Wiśniewski, przyjęto kilkunastu nowych członków, wielu dawnych członków Towarzystwa (m.in. Zdzisław Rynkiewicz, Marek Dolecki, Ryszard Zięckowski, Zbigniew Ciepłucha, Bogusław Florian Skok, Henryk Rogoziński, Maciej Ostaszewski oraz Czesław Zdanowicz) nadal jest lub było z nim związanych.

Od roku 2009 zarząd Towarzystwa stanowią: Czesław Zdanowicz – prezes, Radosław Ciepłucha – wiceprezes – Dykiert Szymon – skarbnik, Sylwia Zienowicz Leszkiewicz – sekretarz i Wiesław Korycki – członek.

( inf. Zamojska Grupa Fotograficzna Grupa Twórcza)

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *