Będzie drugi przetarg na obwodnicę

Unieważniono przetarg na wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość). 

O przetargu pisaliśmy TUTAJ 

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, ale obie przewyższały kwotę 88. 651. 238,94 zł, którą Miasto zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia.

Przetarg na przebudowę tzw. zachodniej obwodnicy Zamościa będzie ogłoszony po raz drugi. Przed ogłoszeniem, przenalizowany zostanie pogram funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja przebudowy pod kątem możliwości wprowadzenia zmian, które obniżą wartości inwestycji.

Projekt, o którym mowa, jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. PRIORYTET: IV Infrastruktura drogowa dla miast. DZIAŁANIE: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//inf._o_uniewaznieniu_BIP.pdf

( inf. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *