Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bródku zostało oficjalnie otwarte

W czwartek, 30 marca dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez: Dyrektora ARiMR, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Pana Krzysztofa Gałaszkiewicza, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pana Wojciecha Zbiegienia, Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału PFRON – Pana Ryszarda Dadosa, Viceprzewodniczącego Rady Powiatu Zamojskiego – Pana Antoniego Skurę, Wójta Gminy Łabunie – Pana Mariusza Kukiełkę, Przewodniczącą Rady Gminy Łabunie – Panią Elżbietę Kuźmę i Kierownik COM w Bródku – Panią Justynę Żuk.

Następnie proboszcz łabuńskiej parafii ks. dr Andrzej Łuszcz poświęcił placówkę. Po poświęceniu Wójt przywitał gości i złożył podziękowania. W sposób szczególny podziękował Sekretarzowi Gminy – Panu Sebastianowi Pełechowi, koordynatorowi powstania COM w Bródku.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna dotycząca historii powstania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku przedstawiona przez kierownik – Panią Justynę Żuk, która podziękowała Wójtowi gminy oraz Sekretarzowi za zaangażowanie w powstanie tej instytucji. Uroczystość została zwieńczona poczęstunkiem przygotowanym przez podopiecznych COM oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie i OSP Bródek.

W otwarciu udział wzięli: Dyrektor ARiMR, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Viceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Antoni Skura, Sekretarz Gminy Łabunie – Pan Sebastian Pełech, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Pani Elżbieta Kuźma, Państwo Radni Rady Gminy Łabunie, Państwo Sołtysi Gminy Łabunie, Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pan Ryszard Dados, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Wojciech Zbiegień, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – Pani Monika Bergiel, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu – Pani Jadwiga Stromkie, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy PSONI w Zamościu – Pan Marcin Małecki, Koordynator Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej w Bródku działającej przy PSONI w Zamościu– Pani Beata Wojczuk, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, właściciele firmy Instalbud – wykonawcy COM – Panowie Łukasz Marynicz i Wiesław Gałek, przedstawiciel Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji – Pan Paweł Kalinowski.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bródku w gminie Łabunie powstało, by kompleksowo pomagać pacjentom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jest pierwszym takim centrum w powiecie zamojskim i trzecim w województwie lubelskim.

COM zapewnia pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Świadczy usługi w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Centrum wspiera niepełnosprawnych w zakresie zdrowia, pielęgnacji, zapobiegania wtórnym powikłaniom oraz stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej. W ramach pobytu dziennego odbywają się warsztaty edukacyjne i profilaktyczne, gdzie uczestnicy mają szansę na integrację i budowanie więzi społecznych

W budynku o powierzchni prawie pół tysiąca mkw. znajdują się 4 sale terapeutyczne, 2 pokoje mieszkalne, salon z jadalnią, kuchnia, gabinet pielęgniarski, gabinet psychologa, sala rehabilitacyjna oraz m.in. pomieszczenia biurowe, łazienki i szatnie. Obiekt korzysta z odnawialnych źródeł energii. Zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła

Wybudowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku kosztowało w sumie ponad 2,7 mln. zł. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Łabunie z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łącznie środki zewnętrzne to około 2,7 mln zł). / info.Gmina Łabunie

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *