Brat Anatol – człowiek na nasze czasy

W Centrum Kultury Filmowej “Stylowy” w Zamościu ul. Odrodzenia 9 w dn. 18.11.2023 odbyła się druga publiczna projekcja filmu  pt.,, Brat Anatol apostoł Maryi ”, filmu przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Anatola Kaszczuka w Zamościu pod przewodnictwem ks. prałata Zdzisława Ciżmińskiego

Przed  projekcją filmu odbyła się modlitwa różańcowa Legionów Maryi a następnie msza św. o godz.10.30 w Kościele MB.Kr.Polski w Zamościu pod przewodnictwem ks.bp.diecezjalnego Mariana Rojka.

W swoim kazaniu ks. bp powiedział –  Drogie siostry, drodzy bracia, którzy jesteście zafascynowani Maryją, legionistki i legioniści Maryi. Ci wszyscy, którzy wytrwale w różnych parafiach trwają na jerychach różańcowych, sympatycy pana Anatola Kaszczuka, czcigodne osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, wielebni kapłani według waszych tytułów zasług i honorów, jakie pełnicie wobec każdej wspólnoty Kościoła.

Usłyszana przed chwilą ewangelia najogólniej mówiąc  przekazuje nam prawdę o wytrwałości w modlitwie. Namacalny przykład właśnie takiej postawy mamy w osobie, dla niektórych spośród was bezpośrednio znanej, a dla innych jedynie z ustnego przekazu, to szczególna postać świętej pamięci pan Anatol kaszczuk a niezłomność i silna wola w modlitwie to przecież cecha ludzi świętych. Święty Łukasz prezentuje nam dwa odrębne charaktery ludzi o odmiennym podejściu do życia i o przeciwnych spojrzeniach naprawdę, o Bogu, który jest sprawiedliwy. Ów sędzia nie był pochodzenia żydowskiego gdyż Izraelczycy swoje nieporozumienia  nosili przed starszych ludu a nie do publicznych sądów, jeżeli dana sprawa musiała zostać załatwiona urzędowo to według religijnego prawa tego narodu, jeden człowiek nie mógł wydać wyroku, zawsze było trzech sędziów. Pierwszy stał po stronie skarżącego,drugie po stronie oskarżonego i trzeci był wyznaczony niezależnie. Z pewnością sędzia o jakim mówi święty tekst był urzędnikiem miejskim wytypowanym przez Heroda lub Rzymian do rozwiązywania sporów między zwaśnionymi, o postawie takich sędziów wszyscy dobrze wiedzieli, że bez wpływów albo pieniędzy nie można było liczyć u tego człowieka na sprawiedliwy dla siebie wyrok sądowy, powszechnie nazywano ich sędziami zdziercami.

Wdowa zaś reprezentuje ludzi biednych i bezbronnych. Tacy jak ona nie mieli nadziei na sprawiedliwość ze strony tego rodzaju sędziego. Jedyną jej bronią była wytrwałość, a sędzia obawiał się by w końcu nie doszło do rękoczynów. Na tle tego obrazu Pan Jezus powiada, jeżeli w końcu niesprawiedliwy sędzia jest zmuszony do okazania wdowie sprawiedliwości to ileż bardziej uczyni to Bóg, który jest miłującym ojcem, da on swoim dzieciom to czego potrzebują. Nie powinniśmy jednak oczekiwać na otrzymanie wszystkiego o cokolwiek wołamy w modlitwie. Często ojciec musi odmówić prośbę swego dziecka, ponieważ wie że spełnienie jego oczekiwania raczej mu zaszkodzi niż pomoże. Podobnie postępuje Bóg,  my nie wiemy co się stanie za godzinę, jutro, w przyszłym tygodniu, za miesiąc, za rok. Tylko Bóg widzi przyszłość i dlatego jedynie On wie co dla nas jest dobre na dłuższy czas. Dlatego Pan Jezus powiedział abyśmy się w modlitwie nie zniechęcali. i zastanawiał się nad tym czy nasza wiara wytrwa próbę oczekiwania na przyjście Syna Człowieczego. Nigdy nie osłabniemy w modlitwie i nasza wiara się nie zachwieje gdy po przedłożeniu Bogu swoich próśb będziemy zawsze dodawać –  Bądź wola twoja. a tak zawsze czyni człowiek święty. Czy my się modlimy z podobną wytrwałością, z ufnością świętego człowieka, czyli takiego który uważa siebie za osobę prawdziwie szczęśliwą. Słuchając licznych świadectw o Anatolu Kaszczuku, o jego życiu, o relacjach z ludźmi, codziennej modlitwie, o religijnym zatroskaniu o chwałę Bożą i o tym jak angażował się w ewangelizację a także w zwykłe swoje obowiązki. Mam przekonanie o tym że łaska jego chrztu owocowała na drodze ku świętości. On pozwalał w sobie na to aby wszystko w jego życiu było otwarte na Boga i Boga w swoim życiu  wciąż wybierał.

Swoje świadectwa ze spotkań z panem Anatolem Kaszczukiem przedstawili m.in.

Pani poseł Halina Nowina Konopka – …. chciałabym zwrócić uwagę na jeden element działalności Anatola Kaszczuka a mianowicie jego wpływ na politykę. On był inicjatorem adopcji modlitewnej polskiego parlamentu, nie można sobie wyobrazić że pozostało to bez wpływu na tok zdarzeń. Jego wpływ przeobrażał nasze wyobrażenia o możliwości oddziaływania drogą duchową na przemiany historii.

Poseł Jan Łopuszański – Należał do założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, do 1993 przewodniczył radzie naczelnej tej partii. Zasiadał w Sejmie X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego i I kadencji z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Ponownie został wybrany w 1997 z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 1999 odszedł z AWS i ZChN, tworząc sprzeciwiające się akcesji do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej ugrupowanie Porozumienie Polskie.

Brat Anatol – człowiek na nasze czasy

Anatola Kaszczuka poznałem w Sejmie. W sejmie bywał bardzo często i w środowisku nie przypadkowym a mianowicie, w pierwszej kadencji Sejmu zdarzyło się z inicjatywy pani Haliny Nowina Konopka, że odmawialiśmy różaniec. Zawsze na koniec dnia posiedzeń komisji, posiedzeń sejmu, często późno w nocy i zbieraliśmy się w tym celu w pokojach poselskich, i kiedy było już nas tak dużo że nie mieściliśmy się, to poszliśmy do pana marszałka Wiesława Chrzanowskiego z prośbą o to aby zainstalował kaplicę w Sejmie i Sejm Polski z inicjatywy tej grupy modlitewnej do dzisiaj ma kaplicę w której jest Pan Jezus w najświętszym sakramencie. Anatol współuczestniczył później w niektórych naszych inicjatywach politycznych w szczególności był członkiem założycielem Porozumienia Polskiego w 2000 roku. Od samego początku był członkiem Rady naczelnej, członkiem zarządu głównego i jego obecność była szczególna.On bardzo mało włączał się debaty polityczne. Siedział pomiędzy nami w ciszy i odmawiał różaniec, a my czuliśmy bezpieczniejsi w podejmowaniu decyzji. kiedy Anatol się modlił. Anatol był dla nas światkiem dziejów. W związku z tym wszyscy się ogarnęli, chcieli usłyszeć o rzeczach w których uczestniczył, które widział , przecież on urodził się jeszcze jako dziecko, pamiętał czasy sprzed I wojny światowej. Wygłaszał długie nauki o Matce Bożej, całym swoim życiem kochał Matkę Bożą, kochał różaniec. Czuł się w jej sprawach bardzo mocno. Mówił im o Matce Bożej i o tym, że jeżeli Polacy zwrócą się wszyscy do Niepokalanego Serca Maryi to diabeł w Polsce wszystko straci i w tym momencie kiedy wypowiedział te słowa, że diabeł wszystko w Polsce straci  to od sufitu oderwał się taki płaski żyrandol, który runął na ziemię ale nie tak, że spadł tylko tak trzasnął, że rozsypał się na nieprawdopodobną ilość kawałków. Później koledzy chodzili i oglądali jak to w ogóle możliwe, że to odpadło a nic się nie obluzowało to było dobrze zaczepione, więc to było  jakby ktoś zadziałał siłą wyższą, duchową aby to rąbnęło. i pamiętam te zdanie Anatola jak Polacy zwrócą się do Niepokalanego Serca Maryi to diabeł w Polsce wszystko straci .To we mnie i w nas głęboko zostało .

Zapraszamy do wysłuchania kazania, które podczas Mszy św. wygłosił biskup Marian Rojek.

W projekcji filmu uczestniczyli m.in Marcin Romanowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, poseł Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chruścikowski, starosta zamojski Stanisław Grześko, bp.Marian Rojek, proboszcz parafii MB.Kr.Polski Miłosław Żur, ks.dr Tadeusz Guz – filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks.Witold Mikulski – proboszcz parafii w Dubie, ks. Zbigniew Szalko- parafia Płoskie, ks.Marek Kuśmierczyk – Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, ks.Józef Bednarski – parafia Lipsko, ks.Ryszard Ostasz – Parafia pw. Świętej Anny,Tuczępy

Film ,,Brat Anatol apostoł Maryi” powstał z inspiracji Legionu Maryi w Lublinie i Zamościu, ks.Mirosława Kawczyńskiego, ks.prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego, śp.Zofii Szczur.

Producent  – Stowarzyszenie Przyjaciół Anatola Kaszczuka w Zamościu. Producent wykonawczy Lubelska Wytwórnia Filmowa.

 

 

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *