Będą nowe mieszkania

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prowadzi przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na budowie bloku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Chłodnej w Zamościu. W efekcie której powstanie 36 mieszkań o powierzchni ok. 50 m2 każde. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok 5 mln zł. Spółka ubiega się o preferencyjny kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2,7 mln zł. W drodze zapytania ofertowego dokonano wyboru inwestora zastępczego, najkorzystniejszą ofertę złożył ZGL, z którym podpisano umowę. Wkrótce po zakończeniu prac projektowych zostanie ogłoszony przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy. Spółka planuje rozpoczęcie prac budowlanych do końca III kwartału 2017r, a oddanie gotowych mieszkań do użytkowania do końca III kwartału 2018r. Aktualnie trwa nabór chętnych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. Mieszkania oferowane przez TBS przeznaczone są do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych głównie młodych rodzin z dziećmi oraz osób zmieniających miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, które nie posiadają możliwości finansowych na zakup własnego lokalu, bądź zdolności kredytowej na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *