82 jednostki OSP otrzymały wyposażenie

5 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 82 jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego 74 zestawów pilarza i 10 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 717 765,48 zł.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.
W uroczystości uczestniczyli także:
– Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Różyński,
– w imieniu Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
– w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz oraz Pan Ryszard Szczygieł Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego,
– władze samorządowe z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego,
– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Przekazania dokonał Pan Krzysztof Gałaszkiewicz wspólnie z Panem Ryszardem Szczygłem w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza.

W skład każdego zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.
Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.
W skład każdego zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.
Koszt jednostkowy przyczepy z wyposażeniem logistycznym to 55 168,58 zł.
Zestawy pilarza i przyczepy z wyposażeniem logistycznym otrzymały 82 jednostki OSP w powiatach: bialskim (13 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), biłgorajskim (10 szt. zestawów pilarza, 2 szt. przyczepy), hrubieszowskim (5 szt. zestawów pilarza, 1 szt.
przyczepy), łukowskim (10 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), parczewskim ( 4 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), radzyńskim (3 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), tomaszowskim (12 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), zamojskim (17 szt. zestawów pilarza, 2 szt. przyczepy)  za łączną kwotę 717 765, 48 zł.
Opis projektu.
Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie – łącznie 173 sztuk zestawów pilarza (pilarki, przyłbice) oraz 24 sztuk
przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla  jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego.
Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa lubelskiego.
Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

Z terenu powiatu zamojskiego dwie jednostki OSP: Horyszów i Sułów otrzymały przyczepy logistyczne z wyposażeniem, natomiast zestawy pilarza otrzymało 17 jednostek OSP: Białowola, Czołki, Dębowiec, Grabowiec, Miączyn, Horyszów, Komarów, Zwierzyniec, Majdan Wielki, Stara Huta, Radecznica, Łabuńki, Niedzieliska, Złojec, Potoczek, Stary Zamość i Źrebce.
#FunduszeEuropejskie
Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *