L4 już tylko elektronicznie

Liczba e-zwolnień szybko rośnie – do czwartku liczba elektronicznych zwolnień lekarskich sięgnęła w oddziale ZUS w Biłgoraju ponad 5,1 tys. Zdarzają się też jednostkowe zwolnienia na nieprawidłowych papierowych drukach. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: pacjent może liczyć na zasiłek chorobowy, nawet jeśli lekarz wystawił mu zwolnienie na formularzu, który już nie obowiązuje.

Do poranka 7 grudnia lekarze w całej Polsce wystawili ponad 450 tys. zwolnień elektronicznych. ZUS odnotował największą liczbę e-zwolnień w poniedziałek (prawie 151 tys.). Dotychczas do Zakładu wpłynęło jedynie 2,7 tys. zaświadczeń papierowych, które od 1 grudnia nie powinny być honorowane, bo nie mają umocowania w przepisach.

Od 1 do 6 grudnia lekarze z terenu Oddziału ZUS w Biłgoraju wystawili ponad 5,1 tys. elektronicznych zwolnień. Natomiast zwolnień na niezgodnych z przepisami papierowych drukach było tylko 35.

E-zwolnienie w trzech odsłonach

Od 1 grudnia podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego jest zwolnienie w formie elektronicznej. Jeśli pracodawca nie odbiera e-zwolnień przez internet, to potwierdzeniem niezdolności do pracy może być dla niego wydruk elektronicznego zwolnienia opatrzony podpisem i pieczęcią lekarza. W przypadku braku dostępu do internetu (np. podczas wizyty domowej) lekarz może też wypisać zwolnienie na formularzu zastępczym, wcześniej wydrukowanym z systemu ZUS. Dane z takiego formularza lekarz musi wprowadzić do elektronicznego systemu w ciągu trzech dni.

Pacjent nie może być poszkodowany

ZUS uspokaja jednak osoby, które otrzymały od lekarza inne zaświadczenie papierowe – niezgodne z obowiązującym przepisami. Pacjent nie może ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu nieprawidłowego druku. Dlatego jeśli na blankiecie papierowym znajdą się dane wymagane do wypłaty świadczenia oraz pieczęć i podpis lekarza, to taki druk może być wyjątkowo podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego przez ZUS oraz pracodawcę. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Pacjent nie musi się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczy do pracodawcy bądź ZUS później niż 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone. Chory otrzyma je w pełnej wysokości.

ZUS może też w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli zabraknie w nim niektórych danych. Ważne by na druku znalazły się: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także ewentualnie dane osoby, którą będziemy się opiekować. Gdy tych informacji zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy, należy pamiętać o numerze NIP pracodawcy i adresie pobytu chorego podczas zwolnienia.

Gdzie znaleźć szczegóły?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.zus.pl/ezla. W razie wątpliwości ZUS zaprasza do swoich placówek lub kontaktu z Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem: 22 560 16 00. W sprawie e-zwolnień infolinia działa w dni powszednie od 6.00 do 22.00.

inf. Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *