77. rocznica rozbicia Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej w Błudku gm. Susiec

W niedzielę 8 maja br. odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna upamiętniająca 77. rocznicę rozbicia Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej w Błudku.

Teren byłego obozu zagłady tego dnia zapełnił się szczególnymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji pozarządowych, delegacje szkół z terenu Gminy Susiec, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz pasjonaci historii, którzy przybyli do Błudka, by oddać należny hołd udręczonym i pomordowanym żołnierzom Armii Krajowej. Ceremoniał wojskowy uroczystości przeprowadził 25. Batalion Lekkiej Piechoty z Zamościa, wchodzący w struktury 2. LBOT im. Hieronima Dekutowskiego ps. „ZAPORA”.

Organizatorami uroczystości byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Zarząd Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Suścu, Wójt Gminy Susiec, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Na uroczystość przybyli: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jednocześnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Marszałka Województwa reprezentował Robert Bondyra – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Wicestarosta Zamojski Witold Marucha jednocześnie Sekretarz ŚZŻAK O/Z, Wicestarosta Tomaszowski Jarosław Korzeń, Łukasz Kłębek – Wójt Gminy Ulhówek, Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec, Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice, Tomasz Tyrka – Wójt Gminy Jarczów, Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec, Zygmunt Byra – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Tadeusz Kraczek – Przewodniczący Rady Gminy Łukowa, por. Szymon Głazowski – reprezentujący 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Mirosław Michoński – Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub., Jacek Kozak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, Bogdan Kulas – Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Tomaszowie Lub., Jarosław Krupa – Kierownik Posterunku Policji w Suścu, Adam Kraczek – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, Jerzy Bąk –  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Grzegorz Dżugaj – inż. Nadzoru Nadleśnictwa Tomaszów Lub., Tadeusz Suski – Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego,  Józef Więcław i Anna Rojek – członkowie Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, Edward Trześniowski – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne Susiec, Lucyna Rebizant – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło Rejonowe w Tomaszowie Lub., Stefan Schab – Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy „BCH” Koło Gminne w Krynicach, Wincenty Laszczak – Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Ziemi Józefowskiej, przedstawiciele ŚZŻAK Koło Rejonowe w Horyńcu Zdroju, Tomasz Machalski – z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji, dyrektorzy szkół Gminy Susiec, radni, kierownicy jednostek, sołtysi. Szczególnymi gośćmi byli Marek Franczak – syn por. Józefa Franczaka, ps. Lalek oraz Andrzej Hulanicki – wnuk Rogalskiego ps. Kanciarz. Wśród pasjonatów historii, jednocześnie wspierających działalność ŚZŻAK O/Z znaleźli się przedstawiciele Lubelskiej Grupy Historycznej i Patriotycznej „Piłatka” w osobach Marek i Marta Kamińscy, Ewa Dudziak oraz Dariusz Kołodyński, mjr służby więziennej w stanie spoczynku Piotr Rypina – komandor rajdów po Roztoczu nie tylko dla motocykli pn. „Ojczyzna to pamięć i groby – przez historię na motocyklu”, Jan Kurek oraz kpt. Waldemar Soroka.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od przemarszu na teren obozu pod batutą Orkiestry Dętej z Łosińca, Kompanii Honorowej 3.ZBZ, siedmiu Pocztów Sztandarowych Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z (z Zamościa, Komarowa, Łabuń, Starego Zamościa, Suśca), Pocztów Sztandarowych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Suśca, Józefowa, Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy „BCH” Koło Gminne w Krynicach, Pocztu Sztandarowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suścu, Pocztu Sztandarowych Szkół, zaproszonych gości, harcerzy, młodzieży szkolnej i mieszkańców. Kolejnym punktem było złożenie meldunku ppor. Mateusza Tenderowicza kpt. Marcinowi Gromkowi o gotowości Kompanii Honorowej 3.ZBZ do uroczystości, następnie akordy grającego przez orkiestrę Mazurka Dąbrowskiego potwierdziły otwarcie uroczystości, którą prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu Joanna Kowalczuk. Część oficjalną otworzył występ artystyczny 29. DH „Bursztynowy szlak” z Majdanu Sopockiego, po której głos zabrał gospodarz Gminy – Wójt Zbigniew Naklicki, który powitał gości zaproszonych, zgromadzoną publiczność, media i wojsko. Następnie głos zabrał organizator uroczystości, Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiając w krótkim zarysie ważność niedzielnej uroczystości, tragizm żołnierzy AK, którzy znaleźli się wśród ofiar NKWD w obozie w Błudku, ale też zwrócił się do obecnych z apelem krzewienia tej pamięci i przekazywania jej kolejnym pokoleniom, gdyż naród bez własnej historii nie istnieje. W kolejnym punkcie uroczystości członek Zarządu Okręgu hm. Anna Rojek odczytała relację z przygotowania i przeprowadzenia akcji rozbicia obozu, sporządzoną przez naocznego świadka tamtych wydarzeń ww. śp. ppłk. Bronisława Malca. Kolejnym etapem wydarzenia była uroczysta Msza Św., którą odprawił ks. dr Krzysztof Śniosek, proboszcz parafii w Majdanie Sopockim. Następnie por. Szymon Głazowski odczytał Apel Poległych, po którym Kompania Honorowa oddała salwę honorową, a delegacje złożyły wieńce, kwiaty oraz znicze pamięci pod pomnikiem pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość zakończyły pamiątkowe zdjęcia, rozmowy z uczestnikami uroczystości, z kombatantami, młodzieżą z  utrwalone w kadrze aparatu. Jednocześnie uroczystość w Błudku dla zuchów i harcerzy susieckiej „dziesiątki” była szczególną, gdyż właśnie w tym miejscu drużyna przejęła Sztandar Koła Rejonowego ŚZŻAK w Suścu, którym aktualnie się opiekuje. Członek Związku por. Władysław Fidler z radością przekazał młodzieży Sztandar, widząc tak godnych następców. Ważnym też dla młodego pokolenia był moment wręczenia nagród rzeczowych przez Posła Sławomira Zawiślaka dla zwycięzców konkursów historycznych – Natalii Świerczyńskiej, Amelii Cyburt oraz Sandry Caryk za krzewienie etosu żołnierzy Armii Krajowej. Niedzielne spotkanie zakończyła tradycyjnie wojskowa grochówka.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *