Zamojska Straż Miejska podsumowała miniony rok

Dokładnie 6818 interwencji podjęła w minionym roku zamojska Straż Miejska, wystawiono 417 mandatów i 43 wnioski o ukaranie do sądu. To więcej niż w roku 2018r.

W roku 2019 Straż podjęła 6818 interwencji, podczas gdy w roku 2018 było ich 6046. Przeprowadzono 1327 kontroli terenu szkół, 537 kontroli kotłowni CO- w tym 146 wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość.

91 razy kontrolowano miejsca potencjalnego i faktycznego pobytu osób bezdomnych, skierowano 91 próśb o uporządkowanie lub wykoszenie działek, przeprowadzono 13 pogadanek i konkursów, w których uczestniczyło ponad 900 osób.

To tylko niektóre dokonania Straży Miejskiej w kształtowaniu pożądanego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W minionym roku nastąpił wzrost naszych przedsięwzięć niemal w każdym obszarze działania. Mamy satysfakcję, że rzetelnie wykonując swoje zadania przyczyniamy się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego– mówi komendant Straży Miejskiej w Zamościu Marian Puszka.

Jeśli chodzi o postępowania w sprawach wykroczeń, to ­przeprowadzono 5074 (w 2018 roku – 1482) interwencji, z czego 4613 (w 2018 roku – 1141) zakończono pouczeniem.

W przypadkach wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, Straż Miejska w Zamościu podjęła 4130 interwencji, podczas gdy w roku 2018 było ich 640.

Wystawiono 417 (w 2018 roku – 308) mandatów i 43 (w 2018 roku – 25) wnioski o ukaranie do sądu. W 21 przypadkach strażnicy stosowali środki przymusu bezpośredniego. Do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych odwieziono 438 (2018 rok – 234) osoby, natomiast do miejsca zamieszkania 25 (2018 rok – 22) osób. Najwyższa liczba interwencji zgłoszonych przez mieszkańców dotyczyła zagrożeń w ruchu drogowym – 492 (2018 rok – 402). 279 razy strażnicy reagowali w sytuacji nieprawidłowości w postępowaniu ze zwierzętami, ich bezdomności lub niepożądanej obecności na terenie miasta(zwierzęta leśne i polne).

(inf. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *