O cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2022

Analiza sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w IV kwartale 2022 r.1 prowadzi do następujących spostrzeżeń:

Na rynku mieszkaniowym obserwujemy stabilizację i poszukiwanie nowego punktu równowagi po istotnej korekcie popytu. Łącznie w 2022 r. na wspomnianych rynkach sprzedano ok. 35 tys. mieszkań, tj. ok. 34 tys. mniej względem 2021 r. (tj. -49% r/r). Liczba sprzedanych kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych, po istotnym spadku popytu mieszkaniowego w III kw. 2022 r., nieznacznie wzrosła i wyniosła ok. 8,5 tyś (por. tabela 1), była jednak o ponad połowę niższa niż przed rokiem.

W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę mieszkań tj. 71,6 tys. (wzrost o ok. 24,3% kw./kw. i ok. 1,4% r/r), co było efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat. Liczba 60,5 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, była niższa od notowanej w poprzednich kwartałach (o ok. 8,4% kw./kw. i ok. 29,4% r/r). Rozpoczęto budowę 35,5 tys. mieszkań, tj. mniej o ok. 21,1% kw./kw. i mniej o ok. 41,8% r/r. Wolniej rosły koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny, najmu sprzętu, co było związane z niższymi rozmiarami produkcji budowlano-montażowej. Odnotowano również spadek zainteresowania zakupami terenów budowlanych oraz zmniejszenie tempa wzrostu ich cen.

W IV kwartale br. nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. mieszkań nieznacznie wzrosły w Warszawie oraz 10. miastach, natomiast zmniejszyły się w 6. miastach. Nadal rosnące, choć niższe, były dynamiki tych cen r/r (por. Tabela 2). Nominalne ceny transakcyjne (RPT) rosły r/r zwłaszcza w Gdyni, Krakowie Poznaniu i w 10. miastach, co częściowo wynikało m.in. ze zmiany struktury mieszkań sprzedanych (wyższego udziału transakcji w lepszych lokalizacjach niż na obrzeżach miast), a nie z korekty cen przez deweloperów. Notowano spadki dynamiki realnych cen transakcyjnych, najwyższe w Gdańsku, zarówno względem CPI, jak i dynamiki wynagrodzeń. Podobne zjawiska wystąpiły na rynku wtórnym. Nominalne ceny transakcyjne na rynku wtórnym wzrosły nieznacznie w Warszawie, Gdańsku i 10. miastach. Utrzymywał się popyt na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze. Obserwowano spadki cen realnych, szczególnie znaczące w Warszawie. Ceny mieszkań korygowane indeksem hedonicznym# utrzymały się na podobnym poziomie we wszystkich grupach miast (por. wykres 10), co oznacza, że podobne mieszkania sprzedawane były w zbliżonej cenie, jak miało to miejsce kwartał wcześniej.

Poziom średnich, transakcyjnych stawek najmu mkw. mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) wzrósł względem poprzedniego kwartału w Warszawie, 6. i 10. miastach (por. wykres 14 i 15). Od II połowy 2021 r. systematycznie zmniejsza się liczba mieszkań pozostających w ofercie najmu. Inwestorzy nadal poszukiwali w nieruchomościach bezpieczeństwa dla lokowanego kapitału, a w mniejszym stopniu oczekiwali atrakcyjnej stopy zwrotu. W ostatnich latach rosło zainteresowanie nabywaniem mieszkań na najem przez fundusze inwestycyjne, w tym zagraniczne.
.Aktywność inwestorów w sektorze PRS, poprzez zaangażowanie w 2022 r. ok. 0,5 mld EUR w nabycia budynków mieszkaniowych, była nieznacznie niższa niż w 2021 r. Dotychczas dominującą rolę na tym rynku odgrywał Fundusz Mieszkań na Wynajem (zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju), który posiada ponad 2 tysiące mieszkań

Więcej szczegółów na tem temat przeczytacie TUTAJ

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *