Ogólnopolska konferencja o systemie bezpieczeństwa w WSHE

12 maja 2018 r. w Collegium Novum w Wyższej Szkole  Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu:  odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski. Aspekty militarne i niemilitarne.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie.

W gronie uczestników konferencji obok pracowników naukowych znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych i studenci. Dyskutowano min. o roli wojsk specjalnych, o zagrożeniach związanych z naruszaniem bezpieczeństwa informacji czy też nieścisłościach w obowiązujących aktach prawnych dotyczących funkcjonowania systemu obronnego.

Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Muzeum Zamojskie, Ludowe Towarzystwo Naukowo- Kulturalne Oddział Zamość oraz Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono.

W ramach imprez towarzyszących obradom w piątek 11 maja odbył się panel dyskusyjny adresowany do młodzieży szkół średnich i studentów pt. Drogi ku Wolności. Wprowadzeniem do właściwej dyskusji były wspomnienia oraz osobiste refleksje na temat postrzegania patriotyzmu, zaprezentowane przez zaproszonych gości: Janinę Gąsiorowską oraz  Jerzego Zacharowa. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa udostępniona przez Archiwum Państwowe w Lublinie pt. Wielka Wojna na Lubelszczyźnie. (info.foto WSHE)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *