MOCNI NADZIEJĄ – ks.dr Jerzy Smoleń ,, Jan Paweł II jako mistrz i nauczyciel komunikacji międzyludzkiej ”

W parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu w dn. 11 czerwca rozpoczęły się obchody 22. rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Zamościu pn.„MOCNI NADZIEJĄ – PAMIĘTAMY ….” przygotowanego przez parafię i Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli. Na to szczególne wydarzenie zaproszony został specjalny gość ks.dr.Jerzy Smoleń.

ks.dr.Jerzy Smoleń – Urodzony 19 VII 1968 w Dobrej koło Limanowej; 1987 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; 1993 przyjął święcenia kapłańskie i obronił pracę magisterską Teatr w Seminarium w poszukiwaniu swego kształtu, na przykładzie Teatru Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie; 1993 był wikariuszem w Grybowie, 1994-98 dyrektorem Redakcji Programów Religijnych Radia Dobra Nowina w Tarnowie, 1997-98 wikariuszem w Tarnowcu; 1994-97 odbył studia licencjackie w Instytucie Teologicznym w Tarnowie filia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przygotowując pracę Moralne aspekty manipulacji językowej w środkach społecznego przekazu, oraz 1998- -2002 studia specjalistyczne z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone obroną pracy magisterskiej Potrzeby a style aktualizacji siebie u studentów; 2001-04 kontynuował studia doktoranckie z zakresu edukacji medialnej na Wydziale Teologii KUL w Instytucie Teologii Pastoralnej, zakończone obroną rozprawy Manipulacja w środkach społecznego przekazu w świetle Magisterium Ecclesiae, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Zasępy, zaś 2002-06 studia doktoranckie z psychologii, zakończone bez przedstawienia rozprawy doktorskiej; od 2004 jest asystentem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL; wykłada także homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie; od 2005 pełni funkcję sekretarza Instytutu Teologii Pastoralnej KUL, a od 2006 – „Biuletynu Edukacji Medialnej”.

Do głównego nurty jego badań naukowych należą: psychologia mediów (manipulacja w mediach, oddziaływanie mediów, formy perswazji), współczesne formy przekazu wiary, public relations, retoryka, przepowiadanie w mediach, komunikacja interpersonalna; 1997 był organizatorem i dyrektorem I Radiowego Festiwalu Poezji Religijnej Rozgłośni Katolickich im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tarnowie.

Ile razy był gorszy dzień i jak popatrzyłem na zdjęcie Jana Pawła II jak wędruje z różańcem w ręku to jakieś siły w człowieka wstępowały i myślę że braknie nam życia za to ,że Bóg go nam dałmówi ks.Smoleń, ale jak sam mówił że nam coś jest dane i zadane. Tak i On jest nam zadany i dlatego zaproponowałem temat na dzień pierwszy ,, Jan Paweł II jako mistrz i nauczyciel międzyludzkiej komunikacji ‘

Oj, źle jest z nami. My do siebie nie umiemy mówić ale przez te dziwne dwa lata nie umiemy za sobą tęsknić, żeby się spotkać. A cóż dopiero tak mówić żeby drugiemu przy nas chciało się żyć ale tak zamilknąć aby drugiemu chciało się do nas mówić. Dzisiejsze spotkanie podzielę na trzy części.

1. Jan Paweł II co mówił o tej międzyludzkiej komunikacji

2. Jak żył Jan Paweł II tą międzyludzką komunikacją 

3. Co robił, jak się przygotowywał na spotkanie z drugim człowiekiem

Zapraszamy na wykład

Wydarzenie „MOCNI NADZIEJĄ – PAMIĘTAMY ….” bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego, a głównym celem jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

 

 

Advertisements

One thought on “MOCNI NADZIEJĄ – ks.dr Jerzy Smoleń ,, Jan Paweł II jako mistrz i nauczyciel komunikacji międzyludzkiej ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *