Zamojskie Premiery Teatralne 2015

Zamojski Dom Kultury zaprosił Teatry z Zamościa i powiatu zamojskiego do prezentacji swoich spektakli na kwietniowych Premierach Teatralnych. W przeglądzie można było zaprezentować inscenizacje dowolnego repertuaru w dowolnej formie teatralnej. Adresatami Premier były zespoły szkolne, studenckie, grupy działające w klubach i stowarzyszeniach, bez ograniczeń wiekowych.

Prezentacje odbyły się 13 kwietnia 2015 r.

Komisja w składzie:
Bożena Fornek instruktor literatury Zamojskiego Domu Kultury
Krzysztof Hajbos polonista
Janina Lachowska instruktor teatralny

po obejrzeniu 8 przedstawień  wyróżniła dokonania następujących zespołów:

NAGRODY RÓWNORZĘDNE otrzymali:

Zespół Teatralny BAJKA ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie
za spektakl „Za ósmą górą” instruktor Renata Karwat

Zespół Teatralny Free Sky z Zespołu Szkół w Płoskiem za spektakl „Śnieżka w sądzie” instruktor Joanna Wałczuk-Piech

Zespół Paradyz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu za spektakl „Law, law, law – sztuka o mało co teatralna” instruktorki: Aleksandra Szarowolec, Agnieszka Puchacz

Grupa Teatralna Bez Maski działająca przy Gminie Zamość za spektakl „Jaś i Małgosia”
instruktor Irena Kucharska

WYRÓŻNIENIE otrzymał

Zespół Teatralny Młodziaki z Zespołu Szkół w Płoskiem za spektakl „Kobieta”
instruktor Joanna Wałczuk-Piech

POCHWAŁY otrzymali:

Zespół Teatralny Krasneludki ze Szkoły Podstawowej w Krasnem za spektakl „O księciu Ludwiczku, czyli osiołkowi w żłobie dano” instruktor Teresa Bronikowska

Zespół Iskierki z Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu za spektakl „Królewna Śnieżka i krasnoludki” instruktor Katarzyna Król

Zespół Teatralny „EGO” z Publicznego Gimnazjum w Komarowie za spektakl „Balladyna” instruktor Teresa Wszoła

Nominację do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Lublinie (11 maja 2015 r.) otrzymuje Zespół Paradyz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.

Komisja postanawia przyznać nagrodę Joannie Wałczuk-Piech za profesjonalną, niezmiennie entuzjastyczną i twórczą pracę pedagoga – reżysera, inspirującą młodzież do własnych poszukiwań  formy i tematu widowisk teatralnych, inteligentnie i z dowcipem komentujących rzeczywistość, przywołujących sens namysłu nad światem.

Nagrody rzeczowe dla zespołów ufundowało Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Fotorelacja: Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.