Zamojski Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj (18 października) w Centrum Kultury Filmowej  w Zamościu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania prezydent Zamościa wręczył nagrody 31 nauczycielom i  7 dyrektorom publicznych placówek oświatowych. Prezydent uhonorował także nauczycieli placówek niepublicznych – 17 nauczycieli otrzymało listy gratulacyjne za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podziękowania otrzymało także 58 osób, które pracowały w jednostkach oświatowych Miasta Zamość i odeszły na emeryturę w roku szkolnym 2017/2018.

Po oficjalnej części zgromadzeni obejrzeli film pt. “Juliusz”.

Wykaz wszystkich nagrodzonych osób w dniu 18.10.2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

Joanna Marta Banaszkiewicz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Anna Biskupska III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
Renata Małgorzata Choroś III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
Renata Czerwieniec-Grzesiuk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Lucyna Daniłow Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
Małgorzata Daniłowicz Przedszkole Miejskie Nr 15
Agnieszka Dybzińska Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
Edyta Gomułka Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica
Jerzy Goryczka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
Barbara Gorzkowska Przedszkole Miejskie Nr 10
Joanna Bożena Grzesik Szkoła podstawowa Nr 4 im.Stefana Batorego
Janusz Jasek Centrum Kształcenia Praktycznego
Łukasz Kołodziejczyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Joanna Korona II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
Radosław Kowalczuk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
Urszula Kowalczyk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Agata Kozak Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
Halina Król-Kaliszczuk Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
Maria Bronisława Kuraszkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Stefana Batorego
Waldemar Leszczyński Bursa Międzyszkolna Nr 2
Renata Łuszczyńska Przedszkole Miejskie Nr 13
Jolanta Michalczuk Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
Leszek Tomasz Michalski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
Agnieszka Niańko I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
Anna Nowosad-Szaruga Bursa Międzyszkolna Nr 1
Alina Bożena Obrosły Przedszkole Miejskie Nr 14
Danuta Ochota Przedszkole Miejskie Nr 1
Dorota Ossowska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Dorota Pintal Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukainskiego
Adam Sowiński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej
Lidia Sternik Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
Antoni Szostek III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
Małgorzata Katarzyna Truszyńska-Kutnik Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich
Antoni Turzyniecki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im Józefa Piłsudskiego
Teresa Wierzbowska Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
Małgorzata Zachajczuk Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Anna Zacharzyńska Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Zbigniew Zienkiewicz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *