XX sesji Rady Miasta Zamość – absolutorium za

Dzisiaj  29 czerwca 2016 r odbyła się XX sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji   . Po długich obradach Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2015 r.

Głosowanie za w/w uchwałą;
za – 12
przeciw – 1
wstrzymujący się – 8
obecni niegłosujący – 1

Chyba najważniejsza  podjęta dzisiaj uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Głosowanie za w/w uchwałą;
za – 13
przeciw – 4
wstrzymujący się – 5
obecni niegłosujący – 0

Fotorelacja Janek Cios

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *