Kryta Pływalnia w Zamościu znowu dostępna

Wreszcie pływalnia dostępna – zapraszamy od 14 października 2015 r. od godz. 6.00 do 22.00

Podczas przestoju technologicznego, który trwał 1,5 miesiąca wykonaliśmy wiele prac. Począwszy od wymiany przestarzałego systemu wentylacyjnego na najbardziej nowoczesny firmy MENERGA, wklejeniu części płytek basenowych na dnie basenu sportowego, które wskutek naprężeń uległy uszkodzeniu i odspojeniu, remoncie pomieszczenia pryszniców damskich z wymianą baterii czasowych, przeprowadziliśmy konserwację elementów metalowych, urządzeń elektrycznych, skończywszy na poprawieniu estetyki ścian przy suszarkach.

Zamontowane centrale wentylacyjne są w pełni zautomatyzowane, posiadają wysokosprawny, przeciwprądowy wymiennik, pompę ciepła, zasilane są energooszczędnymi silnikami typu EC i programowalne przez Internet. Nadzór konserwatora sprowadza się do obserwacji urządzeń i wyświetlanych parametrów. Na pewno zainwestowane środki finansowe przyniosą wymierne korzyści  – powiedział nam kierownik prac i Główny Energetyk Krytej Pływalni -Zenon Orechwo

Modernizując obiekt zastosowano jedną z najnowocześniejszych, energooszczędnych  central wentylacyjnych dedykowanych dla pływalni, cechującą się wysokim stopniem rekuperacji tj,. odzysku ciepła z powietrza zużytego wyrzucanego na zewnątrz. Wskaźnik rekuperacji dla nowo instalowanych central wynosi ponad 80 %. Warto zaznaczyć, iż stare centrale miały wskaźnik rekuperacji nie przekraczający 20 % i dwukrotnie większe od nowych zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Dodatkowo nowe centrale umożliwiają regulowanie wilgotności powietrza w obiekcie krytej pływalni, dostosowując je do optymalnych dla organizmu człowieka parametrów. Nie bez znaczenia jest też efekt ekonomiczno-ekologiczny, tj. zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Prace zrealizowano w ramach tegorocznego programu remontowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość projektu wynosi 1 milion 300 tys. złotych, w tym 650 tys. zł to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Poniesione wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako wkład własny przy dalszej realizacji termomodernizacji ze środków unijnych.

 

Pływalnia przed remontem

Pływalnia po remoncie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.