Uczniowie zamojskiego Plastyka z nagrodami

XIX Ogólnopolski Festiwal Herbertowski, którego eliminacje odbywały się 7 marca 2019 w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, zakończył się sukcesem dla uczniów Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu. Julia Szwed otrzymała nagrodę  Grand Prix festiwalu w kategorii fotograficznej,  Aleksandra Pupiec nagrodę w kategorii plastycznej oraz Eliasz Hułas wyróżnienie w kategorii plastycznej. Julię i Eliasza do konkursu przygotowywała   pani Małgorzata Godzisz, Aleksandrę  pani Małgorzata Antosiak.

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem “Ironia w twórczości Zbigniewa Herberta”. Poeta jako ironista bardzo często sięgał do tej kategorii, ale nie w znaczeniu pojmowania świata jako ironii, lecz w kontekście postawy „bycia ironicznym”. Herbert  – intelektualista traktuje ironię jako rodzaj transcendencji.  Innym razem ironia jest w jego twórczości formą sceptycyzmu –środkiem na przetrwanie, rodzajem broni względem świata. Ten trudny temat opracowywaliśmy metodą przekładu intersemiotycznego,  dokonaliśmy  przekładu znaków słownych na obrazowe.  Technika ta pozwoliła na stworzenie syntetycznego skrótu myślowego, zawierającego sedno przesłania utworu poetyckiego. W niezwykle trafny sposób udało się uchwycić Julii ironię zawartą w wierszach „Co myśli Pan Cogito o piekle” i „Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody”, co zaowocowało nagrodą Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego. Eliasz – zdobywca wyróżnienia, pracując tą samą metodą dokonał interpretacji wiersza „Pan Cogito a perła”.

Prezentacja zwycięzców i wręczenie nagród odbyły się podczas Koncertu Laureatów w czwartek (28 marca) w Lublinie.

Honorowy patronat nad festiwalem sprawowała Katarzyna Herbert – żona poety.

( inf. i fot.: Małgorzata Godzisz, nauczyciel języka polskiego w Liceum Plastycznym w Zamościu)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *