Trwa rewitalizacja Rotundy

Pełną parą idą prace w ramach projektu „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej”. Zakłada on remont oraz prace konserwatorskie i restauratorskie, konserwację elementów oraz detali mających wartość historyczną, rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące tragicznej historii tego miejsca.

W ramach projektu miejsce będzie także bardziej przyjazne iosobom niepełnosprawnym, bowiem zlikwidowane zostaną bariery architektonicznych oraz przygotowane informacje w alfabecie Braille’a oraz wykonana tyflograficzna mapa obiektu.

Na razie wykonano prace budowlane w obrębie 8 cel od strony zachodniej gdzie m. in. przemurowano koronę murów, wykonano system izolacji sklepień i system drenażowy odprowadzający wodę opadową ze sklepień w kierunku rzygaczy, oczyszczono powierzchnię muru z zabrudzeń powierzchniowych, wykonano strukturalne wzmocnienie powierzchni cegieł za pomocą środków chemicznych głęboko penetrujących, wymieniono poszczególne zdegradowane cegły na nowe o podobnych parametrach fizykochemicznych, wykonano czyszczenie oraz uzupełnianie elementów kamiennych w przyziemiach cel.

Termin zakończenia prac przewidziano na koniec września.

Zadanie realizują dwie firmy: LUBREN z Lublina, która prowadzi roboty budowlane w branżach budowlano-konstrukcyjnej i elektrycznej oraz prace konserwatorskie, a także firma „PAG” z siedzibą w Bogdance, która wykonuje prace budowlane w branżach teletechnicznej i elektroenergetycznej.

( na podstawie inf. UM Zamość, fot. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *