Podsumowano Rok Kulturalny Zamościa

Dzisiejsza (14 grudnia) Gala podsumowująca bieżący rok była okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań wydarzeń kulturalnych i społecznych miasta, ale także do uhonorowania osób i instytucji zaangażowanych w rozwój życia kulturalnego w mieście.

Podczas Gali zorganizowanej w Centrum Kultury Filmowej “Stylowy” przyznano następujące odznaki, nagrody i wyróżnienia:

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Włodzimierz Filipski

Od ponad 40 lat pracownik merytoryczny Biura Wystaw Artystycznych. Inicjator działań na rzecz tworzenia zamojskiej kolekcji ilustracji , kurator i główny architekt ekspozycji wystaw, autor projektów graficznych przygotowywanych przez Galerię oraz wydawanych albumów.

W kategorii „Ambasador Kultury Zamościa”:

TVP Historia

Rocznica 100 – lecia odzyskania niepodległości to najwłaściwszy moment, aby tytułem Ambasadora Kultury Zamościa, uhonorować TVP Historia, która w sposób szczególny wspiera działania miasta, promuje Zamość i dofinansowuje od lat Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”.

Maria Mazurek

Wybitny producent telewizyjny, współtwórca kilkudziesięciu programów związanych z Zamościem i Zamojszczyzną, m.in. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”, fabularyzowane dokumenty: „Powstanie Zamojskie”, „Róża i Jan”, „Rotunda – zamojska cela śmierci”,  „Trzy losy,  jedna Polska – Bracia Pomarańscy”.

Teresa Madej

Dziennikarka od lat propagująca w tysiącach tekstów wydarzenia kulturalne Zamościa. Inicjatorka i główny organizator Alei Sław, która rozsławia ludzi znaczących w historii współczesnej naszego miasta.

Urszula Kozioł – Przybylak

Wybitna osobowość w świecie literatury. Poetka, felietonistka, autorka dramatów i książek prozatorskich. Wielokrotnie nagradzana m.in. Nagrodą Kościelskich, Poetyckim Silesiusem za całokształt pracy twórczej. Z czułą pamięcią zapisany przez Panią Urszulę Kozioł – Przybylak Zamość i Zamojszczyzna istnieją na kartach książek: powieści „Postoje pamięci”, opowiadań, m.in. ”Przez Puszkina”, w felietonach i wierszach, nagradzanych i tłumaczonych na wiele języków europejskich.

Piotr Duda

Pomysłodawca i producent Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Inicjator zamojskiego dnia Festiwalu. Od dwóch lat Festiwal rozpoczyna się w Zamościu. Pomysłodawca projektów przygotowanych specjalnie dla Zamościa, prezentowanych w mediach ogólnopolskich, m.in. widowisko muzyczne o życiu Bolesława Leśmiana, spektakl „Zamość w literaturze”. Dzięki wielopłaszczyznowej promocji Festiwalu, informacje o Zamościu i jego kulturze trafiają do bardzo szerokiego kręgu odbiorców.

W kategorii „Animator Kultury Zamościa”:

Małgorzata i Henryk Ryczkowie -MORANDÓWKA. Restauracja i Pokoje

Od początku działalności miejsce organizacji licznych koncertów, wystaw malarstwa i fotograficznych, wystaw plastycznych najmłodszych, wieczorów z piosenką, wspólnego kolędowania, śpiewania pieśni patriotycznych i nie tylko.

Cecylia Witek

Oddana literaturze polskiej i promowaniu czytelnictwa. Autorska i realizatorka wielu programów, zajęć, gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Propagatorka literatury i umiłowania języka ojczystego wśród seniorów.

Waldemar  Siatka

Artysta fotograf, kurator i autor wielu wystaw. Komisarz Międzynarodowego Konkursu Biennale Fotografii „Zabytki”, uczestnik i organizator plenerów, konkursów, warsztatów fotograficznych.

Teatr Ognia UTOPIA

Główna aktywność to inicjowane i realizowane przez Teatr: spektakle, widowiska plenerowe, warsztaty dla dzieci i młodzieży, działania społeczno-kulturalne na rzecz lokalnej społeczności. Współpracuje z różnymi organizatorami życia kulturalnego w mieście. Chętnie angażuje się w akcje społeczne realizowane w Zamościu.

W kategorii „Sponsor Kultury Zamościa”:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Instytucja uhonorowana została za wspieranie działań realizowanych przez Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”.

Zakład Remontowo – Konserwacyjny sp. z o.o. w Zamościu

Firma uhonorowana  z inicjatywy Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” za wsparcie finansowe Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk – Zamość”.

Nagrody finansowe:

– Adam Karpowicz

Od prawie 30 lat związany z Zamojskim Domem Kultury. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego w tej Instytucji. Praca Pana Adama Karpowicza wykracza poza jego zakres obowiązków. Realizacja zadań programowych ZDK to tylko część realizowanych przez niego działań.

– Marcin Kiecana

Współzałożyciel, chórzysta oraz prezes Stowarzyszenia Chóru Ziemi Zamojskiej Contra w Zamościu. Współorganizator i koordynator cyklicznych edycji imprez i koncertów, m.in. Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek, Koncerty Muzyki Pasyjnej Crux Christi, Koncert Ku Czci Św.Cecylii. Współpracuje  z Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu przy realizacji koncertów, jako współorganizator i wykonawca.

– Janina Lachowska

Wychowała kilka pokoleń odbiorców kultury, w wielu zaszczepiła zainteresowania teatrem.  Od 35 lat prowadzi teatr dziecięcy „Słoneczko” w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego  w Zamościu. Realizuje zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”. Pracuje z osobami starszymi, które są pod opieką Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Angażuje się społecznie w działalność zamojskich organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury.

– Marzena Miśkiewicz

Od ponad 10 lat autorka wielu projektów kulturalnych i społecznych. Współpracuje z organizatorami życia kulturalnego w mieście oraz mediami lokalnymi i regionalnymi, propagując i promując sztukę młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Przez 9 lat była Prezesem Stowarzyszenia ART.AVANTI.

– Rafał Pilewicz

Od 2009 r. jako Organizator Pracy Artystycznej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu organizuje i realizuje koncerty w Zamościu i kraju. Koordynator m.in. koncertów plenerowych organizowanych w sezonie letnim, Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica e…”, Festiwalu Muzyki Filmowej. Poza obowiązkami służbowymi, angażuje się w realizację wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście.

– Barbara Rabiega

Od 17 lat instruktor zajęć wokalnych w Zespole Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, działającym w Zamojskim Domu Kultury. Od 2006 r. pracuje na stanowisku solista-wokalistka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. Autorka i realizatorka audycji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz adresowanych do najmłodszych „Poranków Muzycznych”. Bierze aktywny udział w realizacji zadań nie będących w jej zakresie obowiązków.

– Halina Zielińska

Kierownik Działu Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, redaktor naczelny „Bibliotekarz Zamojski”. Z zamojską biblioteką związana od ponad 20 lat. Inicjator i organizator wielu projektów na rzecz budowania społeczności ludzi czytających i integrujących środowisko wokół literatury.

zapraszamy do obejrzenia naszej video- i fotorelacji

Gala Podsumowania Roku Kulturalnego 2018 w Zamościu

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 14 grudnia 2018

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.