Podsumowanie działalności Komendy Miejskiej PSP w Zamościu za 2015r

160nr

W dniu 25 lutego br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność zamojskiej komendy za 2015 rok. Brygadier Jacek Sobczyński komendant miejski PSP przedstawił zadania jakie udało się zrealizować w minionym roku, a także zamierzenia na 2016r.

W 2015 r. na terenie działania KM PSP w Zamościu zanotowano ogółem 1215 zdarzeń, w tym: 638 pożarów, 527 miejscowych zagrożeń oraz 50 fałszywych alarmów. W 2015 roku straty powstałe w trakcie zdarzeń oszacowano na kwotę 4 460 tys. zł. (2014 – 4 522,1 tys. zł.). Wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę 37 138 tys. zł. (2014 – 48 569,0 tys. zł.). W wyniku zaistniałych zdarzeń (pożary, wypadki komunikacyjne), śmierć poniosło 12 osób (2014 – 21 osób), 97 osób zostało rannych (2014 – 72 osoby), nie odnotowano wypadków wśród ratowników (2014 – 2 osoby).

W 2015 roku udało się zrealizować wiele zadań, do których zaliczyć można:
– realizacja szkoleń dla strażaków OSP
– organizacja ćwiczeń
– działania prewencyjne
– zadania inwestycyjne
– pozyskany sprzęt

W trakcie narady bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP, przedstawił cele i kierunki na 2016r, W podsumowaniu komendant miejski PSP w Zamościu podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę, i wsparcie finansowe przy realizacji wykonanych zadań. Komendant podziękował też wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wykonywanie swoich zadań. Brygadier Grzegorz Alinowski lubelski komendant wojewódzkiego PSP w Lublinie wysoko ocenił działalność zamojskiej jednostki za przeprowadzone działania inwestycyjne, jednocześnie życzył dalszych sukcesów. Na zakończenie bryg. Alinowski wyróżnił mł. kpt. Mateusza Kozłowskiego nagrodą pieniężną za właściwą postawę i uratowanie życia dwóm osobom topiącym sie w krasnobrodzkim zalewie.

W naradzie uczestniczyli: bryg. Grzegorz Alinowski lubelski komendant wojewódzkiego PSP w Lublinie, Andrzej Wnuk prezydenta miasta Zamość, Kazimierz Mielnicki v-ce starosta zamojski oraz jednocześnie prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, ks. Andrzej Chmaj kapelan zamojskich strażaków oraz Krzysztof Rusztyn dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość.( info.Oficer Prasowy PSP Andrzej Szozda)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *