O Starym Mieście na konsultacjach

Zagospodarowanie Pałacu Zamoyskich, ograniczenia ruchu w obrębie Starego Miasta czy lepsza ochrona zabytków – to jedne z wielu tematów, jakie poruszano podczas konsultacji społecznych w zamojskim ratuszu.

Udział w nich wzięli m.in. autorzy dokumentu pn. „Stare Miasto w Zamościu- Plan Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO na lata 2019-2028”, architekci, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek kultury oraz mieszkańcy Zamościa.

Rozmawiano m.in. o zagospodarowaniu Pałacu Zamoyskich, możliwościach ograniczenia ruchu melexów i samochodów na Starym Mieście czy wzmocnieniu systemu ochrony zabytkowego zespołu staromiejskiego poprzez np. utworzenie jednostki zarządzającej tym procesem.

Efektem konsultacji będzie przygotowanie ostatecznej wersji Planu, który następnie poddany zostanie opinii Rady Miasta najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku.

02

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *