O rozbudowie ciepłowni i budowie spalarni na konferencji prasowej

Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie uzależnienia cen ciepła od warunków na rynku węgla oraz praw do emisji CO2 to główne zalety, jakie przynieść ma planowana inwestycja Veolii Wschód Sp. z o.o.

To właśnie przeciwko tej inwestycji już zaprotestowali mieszkańcy okolicznych miejscowości o czym pisaliśmy TUTAJ.

Temat inwestycji poruszony został dzisiaj (30 lipca) podczas konferencji przedstawicieli firmy Veolia, PGK Zamość oraz lokalnych mediów. W spotkaniu udział wzięli: Roman Trześniowski, Członek Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o., Ireneusz Godzisz, Kierownik Biura w PGK w Zamościu Sp. z o.o. oraz Norbert Skibiński, Dyrektor Projektów Przemysłowych w Grupie Veolia.

Planowana rozbudowa dotychczas istniejącej ciepłowni przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu ma na celu zwiększenie mocy cieplnych przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału węgla, dzięki zastosowaniu paliwa alternatywnego pre-RDF (Refuse Derived Fuel) produkowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu. Ten innowacyjny projekt, funkcjonujący w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego ma zostać oddany do użytku w 2021 r. Ze względu na swoją ograniczoną skalę i wykorzystanie jedynie paliwa pre-RDF będzie jednym z pierwszych takich projektów w Polsce.

Relatywnie mała inwestycja, zakłada rozbudowę istniejącej od wielu lat ciepłowni zlokalizowanej na terenie spółki Veolia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu (popularnie zwanej ciepłownią Szopinek) o dodatkowe moce wytwórcze szacowane na około 5 MWth. Ciepło z tej wytwarzane będzie jedynie z paliwa alternatywnego, tzw. pre-RDF, stanowiącego frakcję resztkową pochodzącą z przetwarzania odpadów komunalnych przez PGK w Zamościu.

Obecnie, inwestycja znajduje się na etapie pozyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, czyli zgody na realizację przedsięwzięcia. Po jej otrzymaniu, ok. 12 miesięcy potrwają prace projektowe oraz proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 18 miesięcy sama budowa instalacji. Planowane uruchomienie instalacji może nastąpić w 2021 roku. Należy zaznaczyć, iż planowana inwestycja na terenie ciepłowni w Zamościu, została wpisana już w roku 2006 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zamościa, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/499/06.

Rozbudowa istniejącej ciepłowni w oparciu o blok opalany RDF zmniejszy zużycie węgla, a tym samym zmniejszy naszą zależność od warunków panujących na jego rynku. Pozwoli nam zredukować zużycie węgla o ok. 10 tys. ton rocznie. Ponadto, dzięki oparciu inwestycji o zasady gospodarki cyrkularnej pojawi się naturalna szansa na zmniejszenie kosztów wytwarzania RDF w PGK Zamość, co też nie jest bez znaczenia dla lokalnej społeczności. Oczywiście wprowadzimy szereg inwestycji poprawiających oczyszczanie spalin żeby spełniać warunki środowiskowe. Jak każda nowopowstająca instalacja musi przestrzegać takich norm i rygorów, które dla starej instalacji sa już nieosiągalne – powiedział Roman Trześniowski, członek zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o.

Na zdjęciu: Roman Trześniowski- Członek Zarządu Veolia Wschód sp. z o.o.

Pre-RDF (Refuse Derived Fuel) to paliwo alternatywne będące frakcją resztkową uzyskiwaną w procesie przetwarzania odpadów komunalnych, która nie może zostać poddana dalszemu procesowi odzysku. Pre-RDF wytwarzany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne) odseparowanych w procesie segregacji odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Dodatkowo paliwo to jako wysokoenergetyczna frakcja nie może być składowane, a jego jedynym alternatywnym sposobem utylizacji jest termiczne przetwarzanie.

Dotychczas jego zagospodarowanie wiązało się z dużymi kosztami zagospodarowania przez podmioty zewnętrzne.

Na zdjęciu: Ireneusz Godzisz – Kierownik Zakładu Transportu Odpadów PGK w Zamościu Sp. z o. o.

Dzięki współpracy z Grupą Veolia będziemy w stanie lepiej zagospodarować odpady komunalne i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Realizowana inwestycja zapewni stały odbiór odpadów w formie paliwa alternatywnego, co z korzyścią wpłynie, zarówno na środowisko naturalne, jak też na portfele mieszkańców Zamościa powiedział Ireneusz Godzisz, kierownik Zakładu Transportu Odpadów w PGK w Zamościu Sp. z o.o.

Transformacja gospodarcza w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest jednym z wiodących wyzwań także dla Polski, co ma mieć swoje potwierdzenie w opracowywanej obecnie mapie drogowej dla transformacji polskiego przemysłu. Ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości odpadów i ich wykorzystanie do produkcji energii nie tylko przynosi skutki ekonomiczne, ale także środowiskowe.

Dostępna obecnie i wykorzystywana przez Grupę Veolia technologia termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego, pozwala na spełnienie wymagań najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych zawartych w obowiązujących przepisach w tym konkluzji BAT (Najlepsza Dostępna Technika – Best Available Technique). Jako jeden ze światowych liderów termicznego przetwarzania, korzystamy z najlepszych i sprawdzonych w wielu naszych lokalizacjach rozwiązań. Obecnie Grupa Veolia eksploatuje ponad 60 podobnych technologicznie i znacznie większych instalacji na całym świecie – powiedział Norbert Skibiński, dyrektor Projektów Przemysłowych w Grupie Veolia.

Od lewej: Norbert Skibiński, Dyrektor Projektów Przemysłowych w Grupie Veolia oraz Roman Trześniowski -Członek Zarządu Veolia Wschód sp. z o.o.

Przeprowadzone analizy wskazują, że paliwo będzie dostarczane do ciepłowni transportem
3-5samochodów ciężarowych dziennie. Ciepłownia zlokalizowana jest poza miastem w dzielnicy przemysłowej, dlatego przewidywana uciążliwość dla mieszkańców Zamościa i lokalnych sąsiadujących miejscowości, będzie znikoma lub nie wystąpi w ogóle. Planowany czas składowania paliwa wyniesie maksymalnie 5 dni, a odbywać się ono ma w zamkniętych magazynach, gdzie panować ma podciśnienie. Powietrze z hali będzie bezpośrednio z hali i posłuży do procesu spalania.

Ze względu na rosnące zainteresowanie projektem, przedstawiciele Veolii Wschód planują
w najbliższym czasie organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami samorządu oraz okolicznymi mieszkańcami. Uruchomiona została także strona internetowa, na której zamieszczono wszystkie dostępne obecnie informacje o projekcie – TUTAJ.

Spalarnie na bazie proponowanej technologii z powodzeniem działają w centrum takich europejskich miast jak Wiedeń czy Kopenhaga.

Jak zapewniają inwestorzy nie jest planowane wykorzystanie w tym projekcie odpadów przemysłowych czy medycznych, a jedynie frakcje resztkowe z przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacja zająć ma 3500 m 2 co oznacza że nie będzie tam miejsca na magazynowanie i składowanie.

Karta Informacyjna projektu rozbudowy ciepłowni:

 

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “O rozbudowie ciepłowni i budowie spalarni na konferencji prasowej

 • 30 lipca 2018 o 17:01
  Permalink

  To jakaś kpina. Perfidny sponsorowany “artykuł”. Proszę zauważyć, że autor tej tekściny ani razu nie użył słowa ŚMIECI. Zamiast tego nadał im innego, neutralnego brzmienia – PALIWO.
  “Ciepłownia zlokalizowana jest poza miastem w dzielnicy przemysłowej” – jest to ewidentna manipulacja faktami. Ciepłownia znajduje się 120 metrów od najbliższego domu oraz ok. 200 metrów od najbliższego skupiska domów jednorodzinnych. Teren ciepłowni otoczony jest polami uprawnymi, a nawet najmniejsza emisja ze spalarni zatruje nie tylko ludzi i obecne plony, ale też ziemię pod przyszłe uprawy.
  “Przewidywana uciążliwość (…) będzie znikoma lub nie wystąpi w ogóle.” – to zdanie mówi już samo za siebie. “Może nie dostaniecie raka, ale może dostaniecie, pardon”.

  Odpowiedz
 • 15 sierpnia 2018 o 22:41
  Permalink

  W Bielsku też spalarnia miała być ekologiczna. Zapewniali, że filtry nie pozwolą na zatruwanie mieszkańców. Po tym jak wyszło na jaw, że normy przekroczone zostały 38-KROTNIE spalarnia została zamknięta. Veolia podaje na swojej stronie, że “dokonają starań żeby ich spalarnia nie była uciążliwa” – dla mnie słowo osoby zarabiającej na (nie)zdrowiu moich dzieci nic nie znaczy.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *