Jubileusz 25 lecia powstania Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej

Z okazji obchodów jubileuszu  25 lecia powstania Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 25 marca 2017 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Zamojskiej Katedrze rozpoczęła się  peregrynacja krzyża św. Jana Pawła II. Jest to krzyż, który Jan Pawel II trzymał w swoich dłoniach podczas ostatniej Drogi Krzyżowej odprawianej w Wielki Piątek 25 marca 2005 roku.

Powitania krzyża przed Katedrą Zamojska dokonali:.Biskup Marian Rojek – ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Bp. Mariusz Leszczyński, Bp senior Jan Śrutwa i proboszcz parafii katedralnej Adam Firosz.

Ks.Biskup Marian Rojek powiedział podczas kazania  min. ….. teraz nasze boleści przykładamy do Twoich krwawiących ran, Boski Zbawicielu, obecny z nami w wizerunku tego szczególnego krzyża, ulecz, uzdrów nas z naszych nieprawości. Jubileusz jaki dzisiaj rozpoczynamy pomoże nam na nowo odkryć postaci i ich zasługi oraz zaangażowanie współczesnych wiernych wpisanych w to Boże i ludzkie dzieło jakim jest Kościół zamojsko- lubaczowski powołany bullą Papierza św. Jana Pawła II w dn. 25 marca 1992 r. Wchodząc w głębie przezywania dziękczynienia za diecezjalny Kościół wprowadzamy Chrystusowy krzyż, tak wyjątkowo w tym konkretnym znaku związanym ze św. Janem Pawłem II. Uf krzyż przede wszystkim zostaje w każdej wspólnocie parafialnej przygotowany poprzez trzydniowe rekolekcje ukierunkowane na tajemnicę jaką zawiera w sobie ten znak naszej wiary. Bo to krzyż Pana uświadamia nam osobistą przeszłość ale daje nam także nadzieję na przyszłość, gdyż tylko ten kto się nawraca może wciąż na nowo zaczynać swoje życie. …. na czym mamy się oprzeć w codziennym życiu. Patrząc teraz na ten krzyż Jezusa Chrystusa odpowiedź jest jasna . Trzeba nam wszystko budować na żyjącym Bogu. To Pan jest sensem , centrum i i przyszłością naszej codzienności oraz posługiwania w Kościele jako wierni świeccy i duchowni. Jego duch ożywia i wciąż działa i pomoże nam pokonać wszelkie zakusy złego ducha, szatana i jego zwolenników. Kościołem Chrystusa również tym naszym diecezjalnym kieruje i podtrzymuje sam Duch św. Zaufajmy jemu. Pozwólmy Mu w nas i poprzez nas działać.

Peregrynacja w parafiach będzie poprzedzona trzydniowymi rekolekcjami  Rekolekcje będą prowadzili wyznaczeni księża z diecezji, którzy zostaną odpowiednio przeszkoleni do tego wydarzenia. Ofiary z ostatniego dnia rekolekcji, które zbierze ksiądz rekolekcjonista są przeznaczone na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia w Zamościu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.