Most na ul.Sienkiewicza już otwarty

08.12 (czwartek) o godz.8.00 został oddany do użytku remontowany most przy.ul.Sienkiewicza nad rzeką Łabuńką wraz z przebudową nawierzchni ulicy Altanowej do ulicy Promiennej .
Most nad rzeką Łabuńką w ciągu ulicy Sienkiewicza został wybudowany w latach siedemdziesiątych [ projekt z 1972r]. W 2015 roku, ze względu na zły stan techniczny oraz parametry niespełniające wymagań dla klasy obciążenia ruchomego B wg PN-85/S-10030, został zakwalifikowany do przebudowy.
Po zaplanowaniu środków finansowych dla wykonania przebudowy w 2016 roku Zarząd Dróg Grodzkich przystąpił do realizacji zaplanowanego zadania.
Po opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich, po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę mostu złożony został w miesiącu lutym 2016r. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie z środków rezerwy subwencji ogólnej. Na złożony wniosek Miasta Zamość uzyskano z Ministerstwa Finansów dofinansowanie w wysokości 1 142 604,00 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót przebudowy mostu i dojazdów do mostu. Wyłoniono firmę Mosty Zamość Eugeniusz Czyż z podwykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Całkowity koszt zadania wynosi 1 291 275,00 zł. Na wartość tą składają się koszty: projektu budowlanego, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
Ze środków dotacji subwencji ogólnej sfinansowano 50% wartości całego zadania. Pozostałe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie przebudowy ulicy Krasnobrodzkiej.
Umowę na przebudowę mostu podpisano w dniu 05 lipca 2016. Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku, w tym:
a) zakończenie realizacji robót do dnia 30 listopada 2016 roku
b) zakończenie realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2016 roku.
Nadzór inwestorski pełniony był przez ZDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Zamościa.
Nadzór autorski pełniony był przez EMProjekt sp. z o.o. z Katowic.

Jak poinformował nas Eugeniusz Czyż – firma Mosty Zamość..most na ul. Sienkiewicza to most o nośności 40 ton, most jest posadowiony na palach CFA, wszystkie element betonowe są wykonane z klasy betonu B35-B45, została zastosowana dylatacja modułowa na przesuw w wielkości 4cm. ze względu na zmienne warunki atmosferyczne (zima – lato), gzymsy są laminowane na zewnątrz aby były odporne na sól, chodnik również jest pokryty warstwą epoksydową aby był odporny na sól, krawężniki granitowe. Na moście użyto do izolacji papę termozgrzewalną, następnie zalano asfaltem twardo lanym i dopiero położono  nawierzchnię z asfaltobetonu. Zastosowano bariery energochłonne. Koryto rzeki umocnione jest gabionami tj. prostopadłościenny element budowlany wzmacniający skarpę, nasyp ziemny bądź brzeg rzeki. Z obu stron mostu została wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Ważną rzeczą jest to,że zastosowano po obu stronach mostu płyty przejściowe aby zniwelować zagłębienia, które się nie raz zdarzają z uwagi na osiadanie gruntu przed i za mostem. płyta jedną stroną oparta jest o przyczółek a druga strona oparta jest na ziemi.

Advertisements

One thought on “Most na ul.Sienkiewicza już otwarty

  • 10 grudnia 2016 o 18:53
    Permalink

    Bardzo dobra robota super nowy most

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *