XXV Międzynarodowe Biennale Fotografii Zabytki – Galeria Fotografii Ratusz

W poniedziałek 05 grudnia o godzinie 16:00 w Galerii Fotografii Ratusz odbył się wernisaż wystawy jubileuszowego XXV Międzynarodowego Biennale Fotografii Zabytki.

Jak powiedział Stanisław Orłowski były prezes ZTF…. Pod koniec lat 1960-tych na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych (której członkiem zostało Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne w roku 1961) toczyła się dyskusja na temat uporządkowania krajowego wystawiennictwa, organizowanego przez członkowskie stowarzyszenia. W roku 1968 akceptowany został pomysł organizacji każdego roku dwunastu ogólnopolskich wystaw fotografii, każda o innym temacie oraz przez inne stowarzyszenie i każda rozstrzygana i eksponowana w innym miesiącu, aby terminy nie pokrywały się wzajemnie. Ponadto na wszystkich wystawach obowiązywała jednolita punktacja (od 1 do 10 punktów) oceny zdjęć przez jurorów. Założeniem było też roczne sumowanie punktów zdobytych przez poszczególnych autorów i ich macierzyste stowarzyszenia. Na tej podstawie Federacja określała najbardziej aktywnego twórczo w danym roku autora oraz stowarzyszenia.
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zgłosiło chęć organizacji ogólnopolskiej imprezy o tematyce „zabytki” (mając na uwadze charakter Zamościa) i taką pierwszą wystawę zorganizowało w roku 1968.

Zamojska wystawa cieszy się nadal, zainteresowaniem autorów z całego kraju, a wśród jurorów (szczególnie w wcześniejszych latach) znaleźć można m.in. tak znane nazwiska, jak warszawscy fotograficy: Jerzy F. Beeger, Juliusz Garztecki, Edward Hartwig, Urszula Janowska, Tadeusz Sumiński, Jan Sunderland i Wacław Żdżarski, a także Jerzy Lewczyński z Gliwic, Paweł Pierściński z Kielc, Zbyszko Rzeźniacki z Łodzi czy Jan Magierski i Zbigniew Zugaj z Lublina. Oczywiście wspieranych przez wielu innych fotografików z terenu kraju oraz lokalnych znawców fotografii i zabytków.

Tegoroczna, jubileuszowa, XXV edycja Biennale Fotografii ZABYTKI po raz pierwszy zorganizowana została w formie konkursu międzynarodowego. Prace na konkurs, w łącznej liczbie 392, które spełniały warunki regulaminu, nadesłało 85 autorów. Stanowi to prawie dwu-krotnie więcej niż w edycji sprzed dwu lat.
Dwie ostatnie edycje Biennale objęte były Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamościa oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie.
Z uznaniem należy podkreślić fakt stałego, obserwowanego na przestrzeni kilku ostatnich edycji, wzrostu zainteresowania konkursem oraz systematycznego podwyższania poziomu nadsyłanych prac powiedzial -Waldemar Siatka  Komisarz Biennale

I nagrodę uzyskała Alicja Przybyszowska za pracę Emptiness
II nagrodę Piotr Fagasiewicz za pracę Cminda Sameba
III nagrodę Zygmunt Besler za pracę Kościół w Jaworze

Wyróżnienia uzyskali:
Andrzej Czekanowski za prace Old Woman in the Traditional i Volyn Wooden House
Piotr Grochala za pracę Standing Stones
Grzegorz Ojrzyński za pracę Zatrzymane w czasie

Do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane prace następujących autorów:
Zygmunt Besler, Patrycja Borzecka, Robert Bujak, Andrzej Czekanowski, Jan Cios, Anna Czaja, Jolanta Fabisiak, Krzysztof Gajos, Piotr Grochala, Rafał Kaźmierczak, Kamila Krawczyk, Adrian Langowski, Maria Majcher, Janusz Morawski, Grzegorz Ojrzyński, Tomasz Okoniewski, Alicja Przybyszowska, Janusz Skórski, Ryszard Stelmachowicz, Franciszek Subocz.

Wystawa współfinansowana przez Miasto Zamość oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.