Modlitwa Akatystem ku czci Maryi

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  w kościele pw. św. Michała Archanioła w Zamościu po mszy św. wieczornej odbyła się modlitwa, niezwykle piękna, którą można usłyszeć tylko wyjątkowo. Akatyst – jeden z najstarszych hymnów Kościoła.

Odśpiewanie Akatystu to oddanie czci Matce Bożej, która otwierając się na samego Boga, stała się Matką Boga i Matką człowieka a dzięki temu także my mamy przystęp do Ojca – powiedział – ks. Sławomir Korona

Raduj się, przez Którą jaśnieje radość!
Akatyst ku czci Bogurodzicy w kościele pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

W kościele św. Michała Archanioła po raz drugi modliliśmy się tym hymnem. Pierwszy raz w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a teraz ku uczczeniu Zwiastowania Pańskiego. Od strony muzycznej przygotowali modlitwę – ks. Karol Stolarczyk, ks. Patryk Obszyński i ks. Sławomir Korona. Słowo wprowadzenia i modlitwy
wypowiedział ks. prał. dr Wiesław Galant – proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Zamościu. Wyśpiewano 24 zwrotki hymnu zaczynających się od kolejnych liter alfabetu greckiego. Strofy te to na przemian kondakiony i ikosy. Każdy kondakion kończył się refrenem „alleluja“, a ikos – „Witaj, Oblubienico dziewicza“. Na przemian przeplatały się teksty maryjne i chrystologiczne. Każda strofa nie tylko pozwalała się koncentrować wokół
obecności Maryi w tajemnicy wcielonego Słowa i Kościoła, ale była narzędziem, aby nasze myśli kierować ku wnętrzu tej tajemnicy.

Akatyst jest to jedna z najstarszych pieśni maryjnych. Choć trzeba tutaj zaznaczyć, że samo słowo „akatyst” posiada dwa znaczenia. Jedno to nabożeństwo ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, świętych składające się hymnów, pieśni pochwalnych, modlitw.
Drugie w szerszym znaczeniu – hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Kiedy pytamy o konkretną datę powstania modlitwy nie otrzymamy precyzyjnej odpowiedzi i datuje się na wiek V – VI po Chrystusie. Tak samo owiane tajemnicą pozostaje autorstwo – uznaje się, idąc za znawcami muzyki bizantyjskiej, że hymn został napisany przez Romana Melodosa lub inaczej nazywanego Romana Pieśniarza. Zaś szukając dokładnego znaczenia słowa „akatyst”, to wywodzi się ono z greckiego Ακάθιστος Ὕμνος (Akáthistos Hýmnos) i oznacza dosłownie „a” – nie, „kathidzo” – siedzieć, czyli nie siedzący. Wykonuje się go zawsze w pozycji stojącej, zważając na fakt, że jest to hymn. Tak popularna była to forma, że
nazwa weszła do powszechnego użytku jako akatyst.

Hymn został przetłumaczony na język łaciński, przyjęty przez Kościół Zachodni i odtąd zaczął wywierać ogromny wpływ na poezje maryjną Średniowiecza. Treść koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła.

Modlitwa Akatystem w kościele pw. św. Michała Archanioła w Zamościu

Jest niezwykle piękny, ale można go usłyszeć tylko wyjątkowo. Akatyst – jeden z najstarszych hymnów Kościoła, wybrzmiał w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w kościele pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

Opublikowany przez Życie Zamościa Poniedziałek, 25 marca 2019
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *