Kolejne dwa odcinki S17 przechodzą do realizacji

28 listopada o godz. 14 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 dyrektor oddziału GDDKiA Mirosław Czech oraz Krzysztof Zwolan, zastępca dyrektora oddziału ds. inwestycji podpisali umowę z firmami Budimex oraz Kolin, na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi S17 o łącznej długości ok. 36 km. Tym samym cała droga ekspresowa z Zamościa do granicy z Ukrainą w Hrebennem jest już w realizacji.

Intensywna jesień na S17

14 października br. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe o długości 12,5 km. Teraz przyszła kolej na dwa kolejne fragmenty trasy S17 w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem: Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Ponad 18-kilometrowy odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego zrealizuje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł. Z kolei za realizację ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego będzie odpowiedzialna firma Budimex. Swoje zadanie wykona za kwotę 598,2 mln zł.

– Po podpisaniu dzisiejszych umów, do fazy realizacji przeszły w tym roku 24 zadania o łącznej długości ponad 330 km i wartości niemal 13 mld złotych. – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres inwestycji

Wykonawcy będą odpowiedzialni za wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Zamość – Tomaszów Lubelski

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. Planowanych jest 19 obiektów inżynierskich, w tym m.in. cztery estakady, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt dużych i średnich.

Tomaszów Lubelski – Hrebenne

Odcinek będzie liczył 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 11 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, most, pięć wiaduktów oraz dwa przejścia dla zwierząt.

Z Warszawy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne to ważny fragment całego ciągu S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12 i S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia).

S17 wraz z S12 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, łączących kluczowe ośrodki gospodarcze kraju z największymi miastami Polski Wschodniej.

Droga ekspresowa między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 140 km. Aktualnie na etapie prac przygotowawczych jest pięć odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości ok. 67 km. Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich: Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Dla pozostałych dwóch Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. /GDDKiA O/Lublin/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *