Konferencja Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski uczestniczył w konferencji prasowej, która odbyła się (22 listopada br.) w siedzibie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu, poświęconej zagadnieniom cyberbezpieczeństwa oraz pracy ośrodka. W konferencji uczestniczył również Jan Kostrzewa, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa.

W 2019 roku w Zamościu powstał Ośrodek Wsparcia Informatyki, natomiast w 2021 roku powołana została odrębna jednostka organizacyjna – Centrum Cyberbezpieczeństwa, która obejmuje swoimi działaniami obszar całej Polski.

Zadaniem Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu jest zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego dla całego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Wspiera swoimi kompetencjami i zapleczem techniczno-organizacyjnym przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy, jak również inne jednostki organizacyjne, a także branże potrzebujące wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wiceminister Romanowski podkreślił, że jest to swoista inwestycja w bezpieczeństwo Polaków, a także w przyszłość. Centrum ma istotne znaczenie dla Zamojszczyzny i województwa lubelskiego – to miejsce pracy i rozwoju dla młodych informatyków, którzy nabierają tu cennego doświadczenia. Umożliwia znalezienie perspektywicznego miejsca pracy bez konieczności opuszczania rodzinnych stron. Jest miejscem gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia, które służą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a także wpływają na rozwój polskich firm w branży oraz na poprawę ochrony naszego kraju w wymiarze wirtualnym. Wiceminister Romanowski wskazał, że rola cyberbezpieczeństwa będzie w przyszłości wyłącznie rosnąć. Wyraził przekonanie, że Centrum będzie pełnić rolę kuźni kadr sektora bezpieczeństwa w sieci w Polsce.

Dzięki modernizacji podjętej w ostatnich latach oraz stałemu nadzorowi ze strony pracowników Ośrodka, znacząco poprawiła się niezawodność systemów informatycznych w sądach. Centrum Cyberbezpieczeństwa prowadzi całodobowy monitoring bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych (tzw. SOC – Security Operation Center). Prowadzi również testy penetracyjne istniejących i budowanych systemów, czyli symulowane ataki mające na celu wykrycie ewentualnych błędów w systemach, zanim zrobi to hacker. W tym roku staruje z własnym produktem – securebox – który służy do zabezpieczania zewnętrznych nośników pamięci używanych w sądach, prokuraturach i innych jednostkach. Centrum prowadzi również szereg szkoleń, które zwiększają świadomość dotyczącą zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Jan Kostrzewa, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, wskazał na kluczową rolę profilaktyki w tym zakresie. Dzięki temu pracownicy Centrum należą do czołówki polskich programistów. Wynagrodzenia utrzymane na rynkowym poziomie pozwalają gromadzić zarówno osoby doświadczone w branży, jak i osoby jeszcze początkujące. Dzięki temu Centrum Cyberbezpieczeństwa jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Polski.

Dodatkowo w Zamościu odbył się finał czwartej edycji konkursu dotyczącego cyberbezpieczeństwa – „Capture The Flag 153+1”, organizowanego przez Centrum Cyberbezpieczeństwa. W tym roku, oprócz uczniów, w osobnej kategorii mogli uczestniczyć dorośli. Pierwszy etap konkursu odbył się 5-6 listopada, uczestniczyło w nim łącznie 300 drużyn – 600 osób. W etapie finałowym w Zamościu 22 listopada uczestniczy 10 drużyn uczniów i 8 drużyn dorosłych.

/Info o zwycięzcach:

Drużyna Juniorów:
I.
1. Igor Fibakiewicz
2. Jeremi Lewandowski wspólnie z opiekunem Wiesławą Amietszajewą
II.
1. Arkadiusz Grondys
2. Artur Łągiewka wspólnie z opiekunem Tomaszem Jończykiem
III.
1. Szymon Perlicki
2. Jakub Latuszek wspólnie z opiekunem Natalią Buczek

Drużyna Seniorów:
I.
1. Szymon Borecki
2. Tomasz Dąbrowski

I. Oleksandr Vashchuk
II. Matusz Kowal oraz Piotr Ignacy

Wiceminister Marcin Romanowski pogratulował zwycięzcom, wyrażając przekonanie, że
uczestnicy i zwycięzcy konkursu to przyszli wiodący specjaliści cyberbezpieczeństwa na
poziomie światowym.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *