Jubileusz Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Krytej Pływalni w Zamościu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu w 2020 roku obchodzi jubileusz 45-lecia swojego istnienia. 20 lat funkcjonowania minęło także w kwietni br. będącej w strukturach Ośrodka – Krytej Pływalni.

W sobotę w Restauracji OSiR Zamość odbyły się uroczystości jubileuszowe. Galę poprowadzili i prezentację o jego powstaniu przedstawili obecni dyrektorzy – Mateusz Ferens i Magdalena Magryta. Dyrektorzy w imieniu własnym i pracowników Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu podziękowali wszystkim byłym dyrektorom Ośrodka i obecnym władzom miasta Zamościa którzy przyczynili się do jego rozwoju.

Prezydent miasta Andrzej Wnuk powiedział – Dyrektorzy mówili o zmianach jakie przechodzi OSiR . Ostatnie pięć lat to sala mat, hala tenisowa,obiekty Senior Wigor, siłownia. To również bardzo duży remont zalewu, którego stan techniczny był jaki był a zostanie przystosowany do rekreacji. Będą ścieżki rowerowe, oświetlenie, plaża jest już poprawiona. Na prawdę te zmiany będzie widać. Miasto Zamość podpisało z Ministerstwem Sportu umowę na dofinansowanie przebudowy stadionu i obiektów OSiRu, czekamy na zwiększenie dofinansowania. Czterdziestopięciolatek potrzebuje już remontu.

Były dyrektor w latach 1999-III 2004 Krytej Pływalni w Zamościu a obecny poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak podziękowała za pracę na rzecz obiektu OSiR jak i pracę, zaangażowanie pracowników w bardzo dobrą kondycję Krytej Pływalni , która jest wizytówką miasta przez te minione 20 lat.

Pan Grzegorz Winnicki asystent pani poseł na Sejm RP Beaty Strzałki również złożył gratulacje z okazji jubileuszu 45 lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Dyrektorzy z okazji jubileuszu 45-lecia przyznali szczególne wyróżnienia dla swoich pracowników z najdłuższym stażem pracy.

45. lecie OSiR Zamość i 20. lecie Krytej Pływalni

Opublikowany przez Życie Zamościa Sobota, 19 września 2020

Jak to się właściwie zaczęło…?
Historia Ośrodka sięga lat przedwojennych, a inicjatorem budowy był Komitet Budowy Pływalni i Stadionu w Zamościu. Komitet rozpoczął swoje działania w roku 1933. Rok później, do użytku publicznego została oddana pływalnia. W niedługim czasie nastąpiło otwarcie całego kompleksu zwanego Parkiem Sportowym. Okres powojenny, to czas intensywnych prac na rzecz rozbudowy Ośrodka. Została przebudowana m.in. płyta główna oraz bieżnia dawnego stadionu, zbudowano boisko treningowe do gry w piłkę nożną oraz zespół boisk do tzw. gier małych. Dało się odczuć stały rozwój infrastruktury sportowej. W latach 1967-1971, wzniesiono nowoczesną, jak na ówczesne czasy, halę sportową (18 m x 30 m., trybuny na 400 miejsc) zaprojektowaną przez Wojciecha Zabłockiego.

W latach 60-tych miejską infrastrukturą sportowo rekreacyjną zarządzał Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku. Przed Dożynkami Centralnymi doszło do rozbudowy obiektu zakończonej w 1980 roku (hala o wymiarach 48 m x 30 m., widownia na 1000 osób z hotelem i restauracją oraz stadion, proj. arch. Jacka Kwiecińskiego).

Ważnym wydarzeniem w historii Ośrodka była reforma administracyjna Polski z dnia 28 maja 1975 roku – zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 roku. Reforma była końcowym etapem kolejnych przemian administracyjnych, w wyniku których został powołany Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.

W 1982 r. OSiR zatrudniał 56 pracowników. Wybudowano basen odkryty (50 m x 20 m) z trybuną na 500 miejsc, który cieszył się dużą popularnością (rekord 2 tys. biletów 22.VII.1992 r.), zamknięty i rozebrany w 2008 roku. Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tamtych latach oprócz obiektów przy ul. Królowej Jadwigi administrował także 18 – hektarowym zalewem w Topornicy, boiskami przy ulicy Kopernika i przy Parku Miejskim. Posiadał najlepszą bazę sportową na Lubelszczyźnie.

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez ostatniego Wojewodę Zamojskiego Pana Marka Grzelaczyka władze Miasta Zamościa po uzyskaniu dotacji w 1998 roku z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, przystąpił do realizacji inwestycji pod nazwą „Kryta Pływalnia”. Budowa pływalni wg projektu M. Zajdka i A. Wolskiego trwała niepełne dwa lata i była to najnowocześniejsza pływalnia w województwie lubelskim (25 m x 16 m, bieżąco filtrowana woda 6800 m3). Uroczyste otwarcie miało miejsce 15 kwietnia 2000 roku, z przeznaczeniem dla ogółu mieszkańców miasta Zamościa i okolic. Dyrektorem powstałej jednostki został Pan Sławomir Zawiślak. Już w roku 2000 w nowo powstałej pływalni udało się zorganizować kilka imprez sportowych. W dniach 10-11 listopada 2001 roku zorganizowane zostało po raz pierwszy Grand-Prix Polski w pływaniu. Było to historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy w Zamościu wystąpiła czołówka polskich zawodników z Otylią Jędrzejczak na czele.
W związku z faktem znaczącego podniesienia się poziomu umiejętności pływackich dzieci uczestniczących w zajęciach szkółki pływackiej, z inicjatywy Dyrekcji Krytej Pływalni i współudziale rodziców i trenerów, związał się komitet założycielski Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKA” w Zamościu, który dokonał w 2002 roku rejestracji sekcji pływackiej reprezentującej nasze miasto w licznych zawodach. W maju 2003 roku na mocy decyzji ówczesnego Prezydenta Miasta Zamość Pana Marcina Zamoyskiego, Kryta Pływalnia weszła w struktury Ośrodka Sportu i Rekreacji, a jej Kierownikiem został Pan Wojciech Adamczyk. W tym czasie zrodził się pomysł stworzenia programu, który zapewni dzieciom z miasta Zamość podstawową naukę pływania. Program Powszechnej Nauki Pływania został uruchomiony 22 września 2003 roku. Projekt ten miał za zadanie nie tylko naukę pływania, ale i leczenie wad postawy. Ośrodek Sportu i Rekreacji jako twórca programu został wyróżniony wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Społecznych. List gratulacyjny z rąk ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, w imieniu twórców programu, odebrał Dyrektor OSiR Pan Tadeusz Lizut. Program Powszechnej Nauki Pływania stał się programem pilotażowym w całej Polsce, a obecnie realizowany jest jako Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Od momentu powstania Krytej Pływalni, zostały przeprowadzone liczne zawody pływackie takie jak: Grand Prix Polski, Międzynarodowy Miting Pływacki Niesłyszących, Mistrzostwa Polski oraz wiele innych zawodów o charakterze wojewódzkim, regionalnym i szkolnym. Obecnie w Krytej Pływalni OSiR od wielu lat odbywają się cykliczne Zawody Pływackie pod nazwą „Puchar Roztocza”. Z obiektu korzysta rocznie ok. 150 tys. osób. Kryta Pływalnia składa się z pełnowymiarowego basenu sportowego 25 m × 16 m o głębokości od 1,6 m – 1,8 m, basenu rekreacyjnego z biczami wodnymi i gejzerami oraz kurtyną wodną o głębokości od 0,75 m – 0,9 m, toru wypłyconego o głębokości 0,9 m, zjeżdżalni wodnej o długości 65 m, sauny, sali fitness, groty solnej. Obecnie w obiekcie Kryta Pływalna OSiR działają również: usługi fryzjerskie, kosmetyczka, gastronomia oraz usługi związane z rehabilitacją. Siedzibę ma również Zamojskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Od 2001 roku do 2014 roku obsługą ruchu turystycznego w Zamościu zajmował się działający w ramach OSiR – Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej.

W ciągu minionych 45 lat obiekty OSiR przechodziły wieloetapowy proces rozbudowy, obecnie do obiektów sportowych należą: zalew miejski o powierzchni 18 ha, kryta pływalnia, pięć boisk piłkarskich trawiastych o wymiarach 68 m x 150 m, hala sportowo-widowiskowa o wymiarach 48 m x 29 m z widownią na 884 miejsca siedzące z możliwością dostawienia krzeseł, stadion z boiskiem o nawierzchni trawy naturalnej o wymiarach 102 m x 66 m oraz pełnowymiarową sześciotorową bieżnią lekkoatletyczną /conipur/ i widownią na 7,6 tys. miejsc siedzących, boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 m x 68 m i widownią na 100 miejsc siedzących, tory łucznicze, siłownia o powierzchni 300 m², rzutnia, hala tenisowa o powierzchni o 2024 m², sala mat o powierzchni 190 m², sala sportów walki o powierzchni 92,10 m², pokoje gościnne /20 pokoi dla 78 osób/ w tym 15 pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz lodowisko w sezonie zimowym o wymiarach 30 m x 20 m.

Obecnie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu, planowana jest: budowa nowego stadionu sportowego spełniającego wymagania I ligi PZPN i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w zakresie kategorii III dla stadionów lekkoatletycznych, budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 60 m z tymczasowym zadaszeniem, wymiana nawierzchni podłogi w hali sportowej. Obecnie trwają prace projektowe. Przyznana dotacja przez Ministerstwo Sportu to kwota 7 mln. zł.

Od 2017 r. funkcję Dyrektora OSiR pełni Pan Mateusz Ferens, jego zastępcą jest Pani Magdalena Magryta. OSiR jest jednostką organizacyjną miasta Zamość, działającą w formie jednostki budżetowej. Zatrudnia dziś 63 pracowników etatowych oraz 14 pracowników na umowy cywilnoprawne. Podstawowym filarem działalności OSiR jest realizacja wszelkich zadań i usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej. Z obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR korzystają m.in. szkoły, kluby sportowe, organizacje kultury fizycznej, jak i podmioty komercyjne. Kluby sportowe korzystające z infrastruktury OSiR to m.in.: KS Hetman Zamość, AMSPN Hetman Zamość, KS Agros Zamość, MKS Padwa, DKS Gaudium Zamość, KT Return, ASB Hetman Zamość, UKS III LO, Zamojski Klub Karate Kyokushin, UKS CSW Lider Zamość, UKS Sorga Zamość, UKJ Legion Zamość, Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego, UKS Kiko, AKSON Zamość, Savbor Zamość, Football Academy Zamość. OSiR to miejsce przyjazne organizacji obozów sportowych, turnusów rehabilitacyjnych i obozów dla osób niepełnosprawnych (obiekty są kompleksowo przystosowane do ich obsługi) oraz wycieczek szkolnych. Wykorzystując posiadaną profesjonalną bazę sportowo-rekreacyjną OSiR jest organizatorem lub współorganizatorem różnego rodzaju imprez o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Imprezy skierowane są do szerokiej grupy odbiorców. Ponadto od 2020 roku placówka kontynuuje działania na rzecz zamojskich seniorów w strukturach Klubu Senior z Wigorem /od 2015 roku do 2020 roku Ośrodek realizował Wieloletni Program Senior+ na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, głównym celem Programu była poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacja społeczna jak i profilaktyka zdrowotna/. Z obiektów OSiR korzysta rocznie ok. 300 tys. osób.

Dyrektorzy OSiR: Leszek Bekas, Henryk Skieresz, Romuald Kolbe, Tadeusz Monachowski, Ryszard Krawiec, Waldemar Szymański, Tadeusz Lizut, Wojciech Adamczyk ( Informacja o historii OSiR – organizatorzy)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *