Inauguracja roku akademickiego w WSHE

22 października 2022 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zainaugurowała dwudziesty piąty rok działalności.

Uroczystości rozpoczęło wystąpienie JM Rektor WSHE im. Jana Zamoyskiego dr Małgorzaty Szreniawskiej, która przedstawiła plany na najbliższy rok akademicki. W trakcie swojego wystąpienia podziękowała osobą zaangażowanym w proces utworzenia i uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja oraz wyraziła nadzieję, że nadchodzący rok akademicki będzie okresem dalszego rozwoju i udoskonalania oferty Uczelni.

Indeksy z rąk Prorektor dr Magdaleny Kuranc-Szymczak odebrali przedstawiciele nowo przyjętych studentów studiów na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo narodowe. W imieniu samorządu studentów nowych członków społeczności akademickiej powitała Karolina Nowoświatłowska – przewodnicząca Samorządu.

Uroczystości inauguracyjne były też okazją do uhonorowania najlepszych ubiegłorocznych absolwentów oraz osób zaangażowanych w prace na rzecz Uczelni. MEDAL AMICUS SCHOLAE ET SCIENTIAE czyli wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Uczelni otrzymali Kanclerz WSHE Renata Maluga, oraz prorektor do spraw ogólnych UMCS dr hab. prof. Arkadiusz Bereza.

W gronie wyróżnionych absolwentów znaleźli się: Beata Cimcioch, Joanna Bałka, Angelika Bełkot, Justyna Lewandowska i Ewa Kusiak.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład inauguracyjny pt. Lublin i Zamość jako ośrodki sądownictwa w dawnej Polsce wygłoszony przez Dr hab. prof. UMCS Arkadiusz Berezę.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gaudeamus/ WSHE

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *