Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu

15 października br. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 64. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Nowy kierunek, odnowiony budynek i studenci z indeksami
Gaudeamus Igitur już po raz jedenasty wybrzmiał w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości – posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni rad powiatów, miast i gmin, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych, duchowieństwo oraz przedstawiciele firm i instytucji, z którymi uczelnia utrzymuje bliskie kontakty z racji działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej.

W bieżącym roku uczelnia nawiązująca do tradycji Akademii Zamojskiej obchodzi jubileusz dziesięciolecie swojego istnienia. Przez pierwszą dekadę PWSZ wykształciła ponad 1650 licencjatów oraz inżynierów. Co ważne, pomimo niżu demograficznego oferta tej bezpłatnej zamojskiej uczelni cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem polskiej i zagranicznej młodzieży pragnącej zdobyć wykształcenie wyższe. W swoim wystąpieniu inaugurującym nowy rok rektor uczelni prof. dr hab. Waldemar Martyn mówił do pierwszorocznych studentów: – Chciałbym bardzo, byście wszyscy wstępujący dziś na uczelnię byli zadowoleni z poczynionego wyboru kształcenia się w naszych murach i mogli z pełnym przekonaniem mówić po latach o PWSZ w Zamościu, że jest waszą Alma Mater.

Po przemówieniu rektorskim władze uczelni wręczyły laury „Zasłużony dla Uczelni”. Te coroczne wyróżnienia nadawane są przez specjalnie powołaną do tego kapitułę uczelnianą. W tym roku laury otrzymali członkowie Konwentu PWSZ w Zamościu: lokalny przedsiębiorca, szef firmy Panas Transport Przemysław Panas oraz były dyrektor Banku Pekao w Zamościu Jan Kapuśniak.

Następnie rektor prof. dr hab. Waldemar Martyn oraz prorektor dr Kazimierz Chrzanowski dokonali immatrykulacji studentów pierwszego roku. Przedstawiciele wszystkich kierunków studiów odbierali indeksy i przyjmując na ramię rektorskie berło zostali przyjmowani w poczet studentów uczelni. Tym samym brać studencka powiększyła się o setki nowych osób, które przez najbliższe trzy lata będą zdobywać wiedzę i korzystać z uroków życia studenckiego, a wśród nich jest pierwszy rocznik kierunku logistyka. Do nowych studentów ze słowem powitania zwróciła się Sylwia Furmańczuk, przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Potem, po hymnie Gaude Mater Polonia, głos zabrał dr hab. Zdzisław Kazanowski. Wykładowca na kierunku pedagogika wygłosił wykład inauguracyjny nt. „Specjalne potrzeby edukacyjne – rozpoznawanie, metody pracy i ocena efektów nauczania”.

Na zakończenie rektor PWSZ trzy razy uderzył rektorskim berłem w stół. Tradycji stało się zadość i nowy rok został oficjalnie rozpoczęty.(info.PWSZ)

Fotorelacja: Janek Cios

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *