Pomnik ,,Wrota Miłosierdzia – Brama Sprawiedliwych” w Zamościu

Wczoraj 29 listopada 2021 w Sala Consulatus odbyła się XXXVIII Sesja Rada Miasta Zamość, na której w jednym z punktów porządku obrad był wniosek o przyjęcie uchwały zezwalającej na wzniesienie na działkach nr 2715 127112 pomnika ,,Wrota Miłosierdzia – Brama Sprawiedliwych”,którego wnioskodawcą był  Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na prośbę Fundacji Bramy Pojednania im. Maksymiliana Biskupskiego z Olszanki, województwo mazowieckie.

Wniosek dotyczył budowy pomnika poświęconego Ukraińcom ratującym Polaków przed ludobójstwem.. Oto jego treść

Po wysłuchaniu przez zebranych na XXXVIII Sesji Rada Miasta;  przedstawicieli Fundacji Bramy Pojednania im. Maksymiliana Biskupskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu, którego celem jest ujawnianie prawdy o martyrologii obywateli polskich na Wołyniu w latach 1939 – 1945, wysłuchaniu prezydenta miasta Zamościa oraz radnych, radni głosowali za odrzuceniem wniosku o budowie tego pomnika.

Przedstawiciele Fundacji Bramy Pojednania im. Maksymiliana Biskupskiego, nie do końca przedstawili informację, kto pokryje koszty budowy pomnika, jaki jest jego szacunkowy koszt, kto będzie zajmował się konserwacją, kto pokryje koszty związane z naprawą szkód związaną z transportem 20-to tonowych głazów. Radni uzasadnili, że ten teren nie nadaje się na postawienie pomnika na terenach zielonych przeznaczonych do rekreacji, a najlepszą lekcją dla młodych jest ,,żywa” historia czyli spotkania z osobami, które przeszły ten straszliwy okres na Wołyniu podczas II wojny światowej.

Oto wyniki głosowania;

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wzniesienia w Zamościu pomnika pn. “Wrota Miłosierdzia – Brama Sprawiedliwych”, upamiętniającego Ukraińców ratujących Polaków przed ludobójstwem,

ZA: 0, PRZECIW: 19, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (0)

PRZECIW (19)

Błażewicz Piotr
Buryło Jolanta
Ćwik Sławomir
Fugiel Jolanta
Josik Franciszek
Kitka Szczepan
Klimczuk Agnieszka
Kudela Marek
Kupczyk Janusz
Lizut Tadeusz
Nowakowski Wiesław
Pawlik Adam
Podgórski Grzegorz
Sowa Krzysztof
Stręciwilk- Gościcka Maria
Szpatuśko Andrzej
Walewander Marek
Wojtak Zdzisław
Zawiślak Monika

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Matwiejczuk Jan Wojciech
Zagdański Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Godzisz Ireneusz
Zwolak Rafał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *