Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – obchody w Zamościu

11 września 1998 r. przez Sejm RP 27 września został ustanowiony Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.  Tak nazywano tajne struktury państwa polskiego podczas II Wojny Światowej podlegające rządowi RP na uchodźstwie. Z tej okazji w zamojskiej katedrze o godz. 9.30. odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej uczestnicy przeszli pod pomnik AK  gdzie odbyło wystąpienie prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  Sławomira Zawiślaka, wręczenie odznaczeń,apel poległych i złożono kwiaty i wieńce.. Głównym organizatorem uroczystości był zamojski okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Do zamojskich uroczystości swój wkład wniosły również zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Zamościu. O godzinie 13.00 uformowali na płycie Rynku Wielkiego kształt symbolu Polski Walczącej – kotwicę.

AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie. Atakowała niemieckie posterunki, odbijała więźniów, dawała nadzieję represjonowanej ludności. Tworząc podziemne państwo Polacy wierzyli w odrodzenie Polski i zwycięstwo.

Fotorelacja Mirosław Chmiel.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *