Erasmus + w zamojskim Ekonomiku

DSC07154„Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku pracy”-to tytuł projektu realizowanego aktualnie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu (Ekonomik), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

W wyniku współpracy z  niemiecką instytucją kształcenia zawodowego WBS TRAINING AG dwudziestu uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i dwudziestu uczniów w zawodzie technik ekonomista wzięło udział podczas tegorocznych wakacji w dwutygodniowych stażach zawodowych w Dreźnie.

Dzięki udziałowi w zagranicznej mobilności edukacyjnej  uczniowie nabyli nowe umiejętności zawodowe,  podnieśli poziom  kompetencji językowych i społecznych.

Wszyscy uczniowie ukończyli staże z pozytywnym wynikiem i otrzymali zaświadczenia o osiągniętych efektach uczenia się, wydane przez organizację goszczącą.

Podczas dwutygodniowego pobytu Niemczech uczniowie wzięli udział w programie kulturalnym, w ramach którego zapoznali się z głównymi atrakcjami turystycznymi Drezna i okolic oraz uczestniczyli w całodniowej wycieczce do Berlina.

Na podstawie raportu WBS TRAINING AG, raportów złożonych przez uczestników Projektu oraz  ewaluacji wewnętrznej należy z satysfakcją stwierdzić, że cele i rezultaty Projektu w obszarze mobilności w zawodach technik ekonomista i technik informatyk zostały osiągnięte.

Ekonomiści nabyli zakładaną wiedzę i umiejętności na temat istotnych zagadnień związanych z reklamą. Informatycy nabyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą zagadnień związanych z sieciami komputerowymi oraz projektowaniem stron internetowych.

U wszystkich  uczestników nastąpił wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych i społecznych. Do istotnych korzyści odniesionych przez uczestników Projektu należy zaliczyć ponadto: podniesienie świadomości na temat konieczności uczenia się przez całe życie, wzrost szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy, uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność, a także uzyskanie kieszonkowego oraz możliwość skorzystania z dodatkowej pomocy materialnej przez uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16 stażyści otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w Projekcie wystawione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu.

Info. i foto.: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.