Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej ulicy Lubelskiej w Zamościu

Dobiegł końca projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km0+522,00. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu”. Zadanie zrealizowało Miasto Zamość przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poprawił się stan nawierzchni ulicy Lubelskiej oraz skrzyżowania ulic: Wiejska – Lubelska – Wojska Polskiego – Marszałka J. Piłsudskiego.

Powstały m.in. ścieżki rowerowe, nowe rondo, zlikwidowano bariery architektoniczne (elementy nawierzchni są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych- zaniżono krawężniki i wbudowano płytki typu „hold” z wypustkami na przejściach dla pieszych),  poprawie uległ poziom odwodnienia ulicy Lubelskiej oraz skrzyżowania ulic: Wiejska – Lubelska – Wojska Polskiego – Marszałka J. Piłsudskiego, zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych.

 

Projekt obejmował m.in.:

–  wykonanie konstrukcji zjazdów, skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów wraz z zatokami autobusowymi

–   budowę wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych

– wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń rekompensujących

– w ramach przebudowy ulicy Lubelskiej wykonano sieć monitoringu

Szczegółowo o inwestycji piszemy m.in. tutaj http://www.zamosc.pl/page/157/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3354l-ulicy-lubelskiej.html

Kwota dofinansowania: 6.381.902,00 zł,

w tym:

w 2019 roku: 30.000,00 zł

w 2020 roku: 6.351.902,00 zł.

Koszt kwalifikowany: 10.636.503,98 zł,

w tym:

w 2019 roku: 30.000,00 zł

w 2020 roku: 10.606.503,98 zł.  

Całkowita wartość inwestycji: 13.365.430,26 zł.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1)    Przebudowę ulicy Lubelskiej (droga powiatowa nr 3354L) od km 0+000,00 do km 0+522,00,

2)    Rozbudowę skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu, w tym, w szczególności wykonanie robót budowlanych w branżach: drogowa, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna, mała architektura, zieleń w niżej wymienionym zakresie:

1) Branża drogowa:

a)    roboty przygotowawcze,

b)    roboty rozbiórkowe,

c)    roboty ziemne,

d)    konstrukcja jezdni,

e)    konstrukcja zjazdów i skrzyżowań,

f)     konstrukcja chodników, ścieżek rowerowych

g)    konstrukcja  parkingów wraz z zatokami autobusowymi

h)    mała architektura,

i)     krawężniki i obrzeża,

j)     urządzenia obce,

k)    oznakowanie w trakcie prowadzenia robót (czasowa organizacja ruchu) oraz po ich zakończeniu (stała organizacja ruchu),

l)     roboty wykończeniowe.

2) Branża teletechniczna

a)    Budowa rurażu technologicznego wraz z przebudową kolidującej sieci telekomunikacyjnej,

3) Branża elektryczna

a)    wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania kablowego wiat przystankowych

b)    przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia

4) Branża sanitarna

a)    przebudowa gazociągu NC

–        rozebranie nawierzchni utwardzonej,

–        roboty ziemne,

–        roboty montażowe i demontażowe,

–        prace demontażowe oraz towarzyszące,

–        odtworzenie nawierzchni,

b)    kanalizacja deszczowa

–        roboty ziemne,

–        roboty montażowe kanalizacja grawitacyjna,

–        prace towarzyszące,

5) Branża konstrukcyjno-budowlana

a)    mała architektura – budowa wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych.

6) Zieleń

a)    wycinka drzew,

b)    nasadzenia rekompensujące,

c)    zieleńce – trawniki.

7) Monitoring wizyjny

a)  W ramach przebudowy ulicy Lubelskiej została wykonana sieć monitoringu

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *