Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej ulicy Lubelskiej w Zamościu

Dobiegł końca projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km0+522,00. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu”. Zadanie zrealizowało Miasto Zamość przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poprawił się stan nawierzchni ulicy Lubelskiej oraz skrzyżowania ulic: Wiejska – Lubelska – Wojska Polskiego – Marszałka J. Piłsudskiego.

Powstały m.in. ścieżki rowerowe, nowe rondo, zlikwidowano bariery architektoniczne (elementy nawierzchni są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych- zaniżono krawężniki i wbudowano płytki typu „hold” z wypustkami na przejściach dla pieszych),  poprawie uległ poziom odwodnienia ulicy Lubelskiej oraz skrzyżowania ulic: Wiejska – Lubelska – Wojska Polskiego – Marszałka J. Piłsudskiego, zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych.

 

Projekt obejmował m.in.:

–  wykonanie konstrukcji zjazdów, skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów wraz z zatokami autobusowymi

–   budowę wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych

– wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń rekompensujących

– w ramach przebudowy ulicy Lubelskiej wykonano sieć monitoringu

Szczegółowo o inwestycji piszemy m.in. tutaj http://www.zamosc.pl/page/157/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3354l-ulicy-lubelskiej.html

Kwota dofinansowania: 6.381.902,00 zł,

w tym:

w 2019 roku: 30.000,00 zł

w 2020 roku: 6.351.902,00 zł.

Koszt kwalifikowany: 10.636.503,98 zł,

w tym:

w 2019 roku: 30.000,00 zł

w 2020 roku: 10.606.503,98 zł.  

Całkowita wartość inwestycji: 13.365.430,26 zł.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1)    Przebudowę ulicy Lubelskiej (droga powiatowa nr 3354L) od km 0+000,00 do km 0+522,00,

2)    Rozbudowę skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu, w tym, w szczególności wykonanie robót budowlanych w branżach: drogowa, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna, mała architektura, zieleń w niżej wymienionym zakresie:

1) Branża drogowa:

a)    roboty przygotowawcze,

b)    roboty rozbiórkowe,

c)    roboty ziemne,

d)    konstrukcja jezdni,

e)    konstrukcja zjazdów i skrzyżowań,

f)     konstrukcja chodników, ścieżek rowerowych

g)    konstrukcja  parkingów wraz z zatokami autobusowymi

h)    mała architektura,

i)     krawężniki i obrzeża,

j)     urządzenia obce,

k)    oznakowanie w trakcie prowadzenia robót (czasowa organizacja ruchu) oraz po ich zakończeniu (stała organizacja ruchu),

l)     roboty wykończeniowe.

2) Branża teletechniczna

a)    Budowa rurażu technologicznego wraz z przebudową kolidującej sieci telekomunikacyjnej,

3) Branża elektryczna

a)    wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania kablowego wiat przystankowych

b)    przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia

4) Branża sanitarna

a)    przebudowa gazociągu NC

–        rozebranie nawierzchni utwardzonej,

–        roboty ziemne,

–        roboty montażowe i demontażowe,

–        prace demontażowe oraz towarzyszące,

–        odtworzenie nawierzchni,

b)    kanalizacja deszczowa

–        roboty ziemne,

–        roboty montażowe kanalizacja grawitacyjna,

–        prace towarzyszące,

5) Branża konstrukcyjno-budowlana

a)    mała architektura – budowa wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych.

6) Zieleń

a)    wycinka drzew,

b)    nasadzenia rekompensujące,

c)    zieleńce – trawniki.

7) Monitoring wizyjny

a)  W ramach przebudowy ulicy Lubelskiej została wykonana sieć monitoringu

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *