„Capella all’ Antico” i Złoty Krzyż Zasługi

Wczoraj (11 sierpnia) Festiwal Stolica Języka Polskiego ze Szczebrzeszyna przeniósł się do Zamościa. Dzień Zamojski przyniósł moc atrakcji – od samego rana do późnego wieczora odbywały się wydarzenia literacko-artystyczne.

O godz.18.00 odbyło się spotkanie autorskie w Centrum „Synagoga” w Zamościu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z Grzegorzem Gaudenem – dziennikarzem prasowym i radiowym, który w latach 2004–2006 był redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”, a w latach 2008–2016 dyrektorem Instytutu Książki. To burzliwe spotkanie poprowadził Tomasz Pańczyk .

Po spotkaniu odbył się koncert festiwalowy obchodzącego w tym roku 35-lecie działalności Zespołu Muzyki Dawnej „Capella all` Antico”.

Sam koncert poprzedziło uroczyste odznaczenie założyciela i kierownika zespołu, Krzysztofa Obsta Złoty Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę jako osobie zasłużonej  służbie państwu i społeczności – za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury.

Dekoracji dokonali wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i Prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk.

Złoty Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo

Zespół Muzyki Dawnej „Capella all` Antico” działa przy Zamojskim Domu Kultury już od 1983 r. Jest jednym z czołowych polskich zespołów amatorskich, prezentujących muzykę kompozytorów europejskich epoki średniowiecza i renesansu.

W zajęciach zespołu uczestniczy utalentowana muzycznie młodzież z zamojskich gimnazjów, szkół średnich i studenci. Capella all` Antico prowadzi bogatą działalność koncertową. Poza występami na terenie Polski, grupa wielokrotnie prezentowała się w Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Jugosławii, Czechach i na Ukrainie. Zespół jest kilkakrotnym laureatem głównego konkursu zespołów muzyki dawnej w Polsce – Festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu. Występował również na festiwalach w Jarosławiu, Starym Sączu, Świeradowie Zdroju czy Elblągu. Specyfika muzyki dawnej, barwne historycznie stroje, bogate instrumentarium – flety proste, rauschpfeife, krummhorn, fidele, bas fidel, mandora, gitara mauretańska, lira korbowa, instrumenty perkusyjne i młody wiek wykonawców – pozostawiają u słuchaczy niezapomniane wrażenia.

W repertuarze Capella all` Antico znalazły się m.in. muzyka polska z kancjonałów: zamojskiego, puławskiego, Walentego z Brzozowa, Staniąteckiego, tabulatury organowej Jana z Lublina, klasztoru św. Ducha w Krakowie, z rękopisów bibliotek: Raczyńskich, Krasińskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śpiewników Głogowskich i in., muzyka innych krajów: tańce francuskie, włoskie, niderlandzkie, niemieckie hiszpańskie – od XIII wieku, utwory wokalne i wokalno-instrumentalne z: Martin Codax, Vaticano Rossi Codax, Llibre Vermell de Montserrat, Cantigas de Santa Maria, Laudy, Canciones de Sefarad.

Krzysztof Obst – nauczyciel muzyki, pedagog i wychowawca młodzieży. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. jako nauczyciel muzyki w szkole średniej w Lublinie. W latach 1984-94 wykładał w Studium Nauczycielskim w Zamościu. W latach 1983-84 oraz 1993-2007 pracował w Młodzieżowym Domu Kultury. Od 1984 r. był instruktorem ds. muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu (obecnie instruktorem muzyki dawnej w Zamojskim Domu Kultury).

W 1983 r. założył Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”, z którym pracuje do dzisiaj w Zamojskim Domu Kultury. Z jego inicjatywy Krzysztofa Obsta w 1994 r. powstało w Zamościu Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej. Przez 17 lat był współorganizatorem Festiwalu „Muzykalia” w Zamościu. Jest członkiem Kapeli Ludowej Zespołu Pieśni
i Tańca „Zamojszczyzna” istniejącego od 1985 r. Ponadto jest autorem muzyki i opracowań muzycznych do spektakli teatrów muzycznych i młodzieżowych – wyróżniony nagrodą Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wielokrotnie pełnił funkcję jurora komisji oceniających konkursy i przeglądy zespołów amatorskich.
Od 35 lat jest organizatorem warsztatów artystycznych dla członków zespołu „Capella all’ Antico”. Na wykonanych przez niego instrumentach (2 rebeki, 3 mandory, lira korbowa), które zbudował dla potrzeb własnego zespołu, grają zespoły profesjonalne. Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.

Ponadto niezwykle poważanym znawcą muzyki dawnej. Swoje życie zawodowe i prywatne poświęcił jej upowszechnianiu. Jest ceniony za profesjonalizm oraz za wysoki poziom artystyczny podejmowanych przez niego działań. Jest bardzo aktywnym animatorem kultury, znanym powszechnie w zamojskim środowisku.

Koncert zespołu Capella all Antico w ramach Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Koncert zespołu Capella all Antico w ramach Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Opublikowany przez Życie Zamościa Niedziela, 11 sierpnia 2019
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *