Boże Ciało – procesje w zamojskich parafiach

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała „festum Eucharistiae” – „święto Eucharystii”. Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”

Czym tak naprawdę jest Boże Ciało jako święto, jak ważne jest faktycznie dla katolików?

Jest oddaniem czci Najświętszemu Ciału i Krwi Pańskiej. To bardzo ważne wydarzenie, ponieważ eucharystia w naszym życiu zajmuje szczególne miejsce. Boże Ciało jest świadectwem ludzi, którzy uczestniczą w nim. W przeżywanie tej uroczystości wpisuje się procesja eucharystyczna ulicami naszych parafii.

To świadectwo ma szczególne znaczenie w czasach, w których nam przyszło żyć. Ludzie wychodząc na ulicę, idąc w procesji, demonstrują swoją wiarę, przywiązanie do eucharystii, które co ważne wynika z coraz większej świadomości eucharystycznej. Jako katolicy jesteśmy wezwani by dawać świadectwo, które może wiele zdziałać. Musimy trwać przy prawdzie i tej prawdy bronić. Czasy, w których żyjemy są bardzo ciekawe, będą powodowały niestety polaryzację, podział na czarne i kolorowe. Ten czas przebudzi ludzi, ich sumienia, myślenie. 

Procesja w parafii MB.Kr.Polski w Zamościu

Procesja ulicami Starego Miasta

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *