Betlejemskie Światełko Pokoju Światło, które daje moc…

Harcerze z Zamościa w dniach 13-15 grudnia 2019 r. uczestniczyli w Zakopanem w przekazaniu Światełka Pokoju przez skautów ze Słowacji – harcerzom z Polski.
Betlejemskie Światełko Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem linii lotniczych. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
W Zamościu delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z mieszkańcami miasta. Światło jest zanoszone do kościołów – 19.12.2019, harcerze przekazali światełko w Kosciele Św Katarzyny Jego Ekscelencji Ksiądzu Bp dr Marianowi Rojkowi.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i sporów. Harcerze roznosząc Betlejemskie Światełko po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnią służbę i ulepszają świat. Działając w swoim mieście, pokazują, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa. ( info. Jan Sternik)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *