25. Sacrofilm – na początek “Boże Ciało”

„O wdzięczności w spotkaniach w drodze do jednego Ojca” pod tym mottem odbywają się tegoroczne 25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM. W 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin duchowego patrona Sacrofilmu – św. Jana Pawła II.

Widzowie w pierwszy dzień po inauguracji Sacrofilmu na pierwszy ,, ogień” mogli zobaczyć film “Boże Ciało” Jana Komasy, który opowiada o poszukiwaniu w życiu sensu. Po seansie „Bożego Ciała” pozostajemy z pytaniami. To kolejne ważne pytanie tego filmu, określające chyba zbiorową postawę. Co znaczy oryginał i czy w ogóle istnieje? A może jest właśnie tak, że wszystko, co cenne, wynika z matrycy, od której się odbijamy. Trzeba tylko umieć słuchać, dostrzegać trochę więcej niż samego siebie.

Przed projekcją filmu z widzami spotkał się o. Marek Kotyński teologiem, wieloletnim kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie, który wprowadził w tematykę filmu i zachęcił po projekcji filmu do dyskusji, jak każdy z nas postrzega ten film w swoim życiu.

Ojciec Marek Kotyński, kapłan Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów). Urodził się 2 lutego 1962 roku w Siedlcach. Studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i zakończył studia licencjatem na podstawie rozprawy: „Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari w Konstytucjach Redemptorystów i dokumentach Zarządu Generalnego C.Ss.R.”. W latach 1995-2001 był kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Studia doktoranckie ukończył w 2004 roku w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie, pracą doktorską pod kierunkiem Prof. Mauro Regazzoniego, zatytułowaną: „Zjednoczenie z wolą Bożą, jako kluczowe pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego, według Alfonsa Marii de Liguori”. Od 2005 roku jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, gdzie w latach 2005-2008 sprawował funkcję Dyrektora Studiów. Wykłada Teologię modlitwy, Mistykę oraz Historię duchowości w kontemplacyjnym Klasztorze Sióstr Redemptorystek w Bielsku Białej. Od 2008 roku prowadzi wykłady z zakresu duchowości filmu – „Film w kulturze chrześcijańskiej” w Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego z zakresu Historii duchowości, Mistyki oraz Duchowości w sztuce i filmie. Od 2008 roku jestem członkiem Zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i przełożonym Wspólnoty Redemptorystów w Warszawie. Jest rekolekcjonistą, spowiednikiem i kierownikiem duchowym różnych wspólnot świeckich i zakonnych kontemplacyjnych i czynnych. BIOGRAM

ZWIASTUN FILMU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.